[Pascal] Jak zrobić do tego warunek?


(Joziek22) #1

Oto zdjęcie:

http://zapodaj.net/cc1afd8b4ba0.jpg.html

Chodzi mi o to, żeby ktoś pomógł mi napisać do tego warunek, który będzie wyświetlał błąd kiedy jedna z liczb będzie ujemna lub równa 0 (zero), a jeśli liczby będą dobre to niech wykonuje to co ma wykonać, czyli coś tam policzyć.

Proszę o szybką odpowiedź, z góry wielkie dzięki za odpowiedź :smiley:


#2

if ((a<=0) or (b<=0) or (c<=0))

then

begin

//jesli true;

end

else begin

// jesli false;

end;

chyba tak ;p dawno w pascalu nie pisalem ;D


(Joziek22) #3

Nie to nie działa.

Więc jeszcze raz tłumaczę o co mi chodzi.

http://zapodaj.net/cc1afd8b4ba0.jpg.html

Kto mi pomoże napisać do tego warunek który będzie robił coś takiego:

  • Jeśli podam mu jedną liczbę ujemną lub 0 (zero) wywali komunikat że trzeba podać liczby ponownie i trzeba podać ponowne liczby, a jeśli podam mu liczby dodatnie to niech liczby mi pole i objętość

PLX o pomoc


(Marco700) #4

Instrukcja Warunkowa IF ... THEN ... [ELSE ...]


(Tomek Matz) #5

np. coś takiego:

program pole;

uses

	Crt;


var

	a,b,h: integer;

	valid: boolean;


begin

	repeat

		write('Podaj dlugosc jednego boku: ');

		readln(a);

		write('Podaj dlugosc drugiego boku: ');

		readln(b);

		write('Podaj wysokosc: ');

		readln(h);


		if (a<=0) or (b<=0) or (h<=0) then

		begin

			ClrScr;

			valid := false;

			writeln('Dlugosci bokow oraz wysokosci musza byc wieksze od 0.');

		end

		else

			valid := true;

	until valid;


	writeln('Pole calkowite = ', (2*a*b)+(2*b*h)+(2*a*h));

	writeln('Objetosc = ',a*b*h);

	readkey();

end.