PASCAL kilka krótkich zadań błagam o pomoc

Mam zadanie z pascala, trochę mnie nie było i nie bardzo wiem jak to zrobić, a musze to mieć na jutro

  1. Napisac funkcje liczaca Srednia dla 2 uczniow

  2. Napisac procedure wyswietlajaca

dla podanego ucznia jego nazwisko, imie i srednia

  1. Napisac funkcje, ktora okresli, ktory uczen jest młodszy

( 0 - ta sama data ur., 1 - pierwszy młodszy, 2 - drugi młodszy)

  1. Napisac funkcje sprawdzajaca ile lat ma podany uczen

  2. Napisac procedure wyswietlajaca informacje o uczniu:

Nazwisko, Imie, wiek .

Do tego fragmentu ponizej trzeba do zrobić. Podobno roboty nie jest duzo, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać.

program cos;


Type


TData = record

dzien :byte;

miesiac :byte;

rok :integer;

end;


TOsoba = record

Nazwisko :String[60];

Imie :String[30];

data_ur :TData;

Srednia :real;

end;


Var

Ucz1,Ucz2 :TOsoba;

Dzis :TData;


Begin;

Dzis.dzien:=12;

Dzis.miesiac:=4;

Dzis.rok:=2011;


Ucz1.Nazwisko:='Malinowski';

Ucz1.Imie:='Janusz';

Ucz1.data_ur.dzien:=29;

Ucz1.data_ur.miesiac:=12;

Ucz1.data_ur.rok:=1998;

Ucz1.Srednia:=4.70;


Ucz2.Nazwisko:='Nowak';

Ucz2.Imie:='Andrzej';

Ucz2.data_ur.dzien:=15;

Ucz2.data_ur.miesiac:=13;

Ucz2.data_ur.rok:=1995;

Ucz2.Srednia:=4.12;

End.

Napisz z czym masz problem.