[PASCAL] Losowanie liczb i eliminacja powtórzeń

Witam,

Mam pewien problem. Otóż mam do szkoły napisać pewien program i nie wiem jak mam to zrobić. Ma on wylosować losowe liczby dla każdego elementu tablicy dwuwymiarowej(1…10 i 1…6). Następnie ma je wypisać a potem wyeliminować powtórzenia danej liczby i znowu całość wypisać. Zacząłem to robić ale coś mi się wydaje, że jest to wszystko źle. Z góry dzięki za szybką pomoc.

Zastanów się jeszcze raz nad zadaniem, tablica ma 60 komórek 6*10, więc losując z przedziału 1…48 na 100% będą powtórzenia.

Usunąć liczbę z tablicy dwuwymiarowej nie da się (można usunąć wiersz bądź kolumnę).

Więc w jaki sposób masz “wyeliminować powtórzenia”?

program jakis_dziwny;


{ uses crt; <---- jesli tylko po clrscr, to nie polecam.

nie wiem, jak inni, ale ja nie lubie jak prosty program

konsolowy przerzuca mi ekran }


const

  n = 10;

  p = 6;

  r = 49;


type

  tkupon = array[1..p] of byte; { skad wiem, ze to kupony duzego lotka oO? }


var

  tab : array[1..n] of tkupon;

  pom : array[1..r] of boolean;

  i, j, k : byte;


procedure wypisz();

var i, j : integer;

begin

  for i := 1 to n do

  begin

   for j := 1 to p do

     { if not (tab[i, j] = 0) then } { nie wypisze zer }

     write(tab[i, j]:4); { wlasciwie powinno byc

               write(tab[i, j]:round((ln(r) / ln(10) + 0.5)) + 2)}

   writeln;

  end;

  writeln;

end;


begin

  randomize; { <----- to wazne, jesli chcesz miec "losowosc" }

  j := 0;


  for i := 1 to n do

  begin

   for k := 1 to p do

     tab[i, k] := random(r - 1) + 1; { losuje liczbe }

  end;

  wypisz;


  { teraz będę próbował usunąć każdą liczbę z przedziału od 1 do 49 jeżeli

  powtórzy się więcej niż raz - to tutaj coś jest chyba nie tak }


  { mozesz zamiast tego sprobowac przy deklaracji pom:

  pom : array[1..r] of boolean := [r of false];

  jest w specyfikacji Pascal 3.0.2, ale u mnie nie dziala }

  for i := 1 to r do

   pom[i] := false;


  for i := 1 to n do

   for j := 1 to p do

     if not pom[tab[i, j]] then

      pom[tab[i, j]] := true { zaznacza pierwsze odwiedziny }

     else

      tab[i, j] := 0; { zeruje komorke, jesli nie byla pierwsza }

  wypisz;


  { do usuniecia, ale warto zobaczyc wynik }

  j := 0;

  writeln(j);

  j := 200;

  writeln(j);

  j := j + 60;

  writeln(j); { OMG }


end.

Powyższy program nie usuwa, tylko zeruje komórki z powtórzeniami. Nie wiem, jak sobie wyobrażać usuwanie komórki, może tak jak w stringu przy pomocy delete - czyli zmienić “zerowe” pole z długością, przesunąć komórki z prawej w lewo i udawać, że dalej nic nie ma. Nie potrzeba dużo kodu, żeby napisać własne delete.

BTW: nie pisz z CAPS’em, rób wcięcia.