[PASCAL] macierz (jaki algorytm?)


(Popek010) #1

Oczekiwany wynik programu:

mailgooglecomms6.jpg

Do tej pory napisałem:

program spr;

uses crt;

var

tab1:array[1..10,1..10] of integer;

a,b:integer;procedure wypelnij;

begin

for a:=1 to 10 do

begin

for b:=1 to 10 do

begin

tab1[a,b]:= ??????? ;

end;

end;

end;


procedure pokaz;

begin

for a:=1 to 10 do

begin

for b:=1 to 10 do

begin

write(tab1[a,b] :4);

end;

writeln;

end;

end;


begin

clrscr;

wypelnij;

pokaz;

readln;

end.

Głównie chodzi mi o uzupełnienie tab1[a,b]:= ???????.

Dziękuje za każdą pomoc. Pozdrawiam.


(system) #2
if yx then v:=x-1 else v:=x;

tab[y,x]:=v;

lub

tab[y,x]:=x+ord(yx);