Pascal - Menu


(Mancewicz1993) #1

Witam, od niedawna zająłem się programowaniem. Z łatwymi rzeczami idzie mi bez problemu, ale ostatnio naszła mnie ochota na zebranie w jeden, większości programów które do tej pory napisałem. Zależało mi również na tym, żeby program wyświetlał menu i po wciśnięciu np. jedynki (bez późniejszego wciskania Entera) przechodził do danej procedury/funkcji.

Mam problem z procedurą case ... of (widziałem w programie podobnym do mojego, że została ona zastosowana) i nie mogę dojść co go powoduje. Z góry dzięki za pomoc :slight_smile:

program Zlozony;

uses crt;

var a,b,c,delta,x1,x2,x0,xl:real;

imie,odp:string;

klawisz: char;


{-----------------------------------------------------------}


PROCEDURE wyswietlMenu;

begin;

clrscr;

writeln('==================================================');

writeln('* Wybierz opcje z listy ponizej: *');

writeln('* 1. Rownanie kwadratowe/liniowe *');

writeln('* 2. Kalkulator *');

writeln('* 3. Liczba doskonala *');

writeln('* 4. Choinka *');

writeln('* 5. Gra w "Pomysl liczbe" *');

writeln('* Aby wyjsc z programu - nacisnij klawisz Esc *');

writeln('==================================================');

end;


{-----------------------------------------------------------}PROCEDURE WczytanieOpcji (var klawisz: char);

begin

writeln('Wybierz opcje z listy powyzej');

klawisz:=ReadKey;

end;


{-----------------------------------------------------------}


function rownanie (var a,b,c,delta,x1,x2,x0:real; n: word):boolean;

begin;

  begin

  clrscr;

  writeln('==========PROGRAM ROWNANIE==========');

  writeln;

  writeln('Podaj wartosc wspolczynnika "a"');

  readln(a);

  end;

  begin;

   if a=0 then

   begin

   writeln('==========Rownanie liniowe==========');

   writeln;

   writeln('Podaj wartosc wspolczynika "b"');

   readln(b);

   writeln;

   writeln('Podaj wartosc wspolczynnika "c"');

   readln(c);

   writeln;

   writeln('Rozwiazaniem rownania * jest liczba: x = -',c:2:2,' / ',b:2:2,' = ',-c/b:2:2);

   end;

  if a<>0 then begin

  writeln('Podaj wartosc wspolczynnika "b"');

  readln(b);

  writeln('Podaj wartosc wspolczynnika "c"');

  readln(c);

  delta:=sqr(b)-4*a*c;

  writeln('Delta wynosi: ',delta:2:2);

  end;

   if delta>0 then

   begin

   x1:=(-b-sqrt(delta))/2*a;

   x2:=(-b+sqrt(delta))/2*a;

   write('Pierwiastki rownania to: ');

   write('x1= ');

   writeln(x1:2:2);

   writeln(' oraz');

   write(' x2= ');

   writeln(x2:2:2);

   end;

      if delta=0 then

      begin

      x0:=(-c)/(b);

      writeln('Pierwiastkiem rownania jest x0= ',x0:2:2);

      end;

        if delta<0 then

        begin

        writeln('Rownanie nie ma rozwiazania');

        end


   else

   begin

   writeln(' ');

  end;

END;


{-----------------------------------------------------------------------------------------}


PROCEDURE WyborOpcji (var klawisz:char);

var n:byte;

const Esc = #27;

begin

  case klawisz of

   '1': rownanie (n); {Tutaj mam problem, bo: 1. Program wywala Error 26: Type mismach, 2. Nie wiem jak wykorzystać tutaj funkcję case...of}

   '2': kalkulator (n);

   '3': doskonala (n);

   '4': choinka (n);

   '5': gra (n);

   'Esc': klawisz (n);

  end;

end;


BEGIN

clrscr;

WyswietlMenu;

READLN;

END.

P.S. Program oczywiście nie jest skończony, ale jak poznam zasadę działania do jednej funkcji, dalej chyba dam radę.

Pomoże ktoś ??


(Simplex111) #2

Twój problem nie dotyczy instrukcji case. Kompilator wykrył różnicę między listą parametrów formalnych funkcji rownanie oraz listą parametrów aktualnych, czyli przekazanych do funkcji podczas jej wywołania.

Deklarujesz funkcję tak:

function rownanie (var a,b,c,delta,x1,x2,x0:real; n: word):boolean;

a następnie próbujesz ją wywołać w ten sposób, podając tylko jeden parametr:

'1': rownanie (n);

Pierwszy parametr formalny tej funkcji - "a" jest typu Real , a pierwszy i zresztą jedyny (a powinno ich być osiem) parametr aktualny przekazany do funkcji, czyli "n" jest typu Byte , dlatego kompilator zgłasza błąd: Type mismatch , czyli niezgodność typów