[PASCAL] moduł GRAPH - inicjalizacja trybu graficznego


(Przemekbaranowski) #1

Jakimi parametrami zainicjalizować tryb graficzny (initgraph), tak aby okno graficzne otwierało zię zawsze w tej samej rozdzielczośći, niezależnie od rozdzielczości ekranu, na którym jest uruchamiane?

w tej chwili robię to tak:

detectgraph(grdriver,grmode);

 initgraph(grdriver,grmode,'');

(B Brachaczek) #2

Po powyższym wnioskuję, że kompilujesz we Free Pascalu. Zatem RTFM.