Pascal, nie wiem jak napisać program?


(Blady214) #1

Witam!

Potrzebuję pomocy, muszę napisać program, który będzie robił choinkę z '*' o wysokości n podanej przez użytkownika i wykorzystywał do tego pętlę for. Choinka powinna wyglądać mniej więcej tak:

Z góry dziękuję za pomoc.


(Azgrel) #2

Miałem taki program na laborkach z programowania :smiley: Program dodatkowo sprawdza, czy wprowadzona liczba jest z zakresu <1,15>.

program Project1c;


{$APPTYPE CONSOLE}


uses

 SysUtils;


var

n,j,i:byte;

o:char;


begin

 repeat

 repeat

  write('Podaj ilosc poziomow trojkata: ');

  readln(n);

 until (n>=1) and (n<=15); for i:=1 to n do

  begin

  for j:=n downto i do write(' ');

  for j:=1 to (i*2-1) do write('*');

  writeln;

  end;


 write('Czy chcesz uruchomic program jeszcze raz? (t/n): ');

 readln(o);


 until

 (o='n') or (o='N');


end.

(Blady214) #3

Ok dzięki za pomoc, temat można zamknąć.