Pascal-pętla


(Marcinwencel29121986) #1

mam problem gdzie mam umieścić pętle tak aby wielokrtonie mi w tym porgramie losowało liczby po kliknięciu entera a nie jak teraz tylko raz isię zamyka.oto treśc zadania

SZukanie minimum

  1. Nalezy stworzyc tablice o 10 losowych elementach i wyswietlic ja na ekranie

  2. Nalezy wyswietlic zawartosc tablicy

  3. Nalezy znalezc najmiejsza liczbe i ja wyswietlic

OTO MÓJ KOD

Kod

program minimum;

uses crt;

const N = 10;

var t: array[1..N] of integer;

var tmp: integer;

var i, j: byte;

begin

clrscr;

randomize;

for i := 1 to N do

t := random(10000);

write('Losowe elementy tablicy: ');

for i := 1 to N do

write(t__,', ');

writeln(' ');

for j := 1 to N - 1 do

for i := 1 to N - 1 do

if t > t[i+1] then

begin

tmp := t__;

t := t[i+1];

t[i+1] := tmp;

end;

write('Najmniejszy element tablicy to: ', t[1]);

repeat until keypressed;

end.

I GDZIE MAM WSTAWIĆ TĄ PĘTLE. Jeden gościu mi poradził z innego fora to mi na moim freepascalu nie chce zadziałać.wiec

szukam propozycji od innych jak mam tu umieścić pętle.A może ktoś by umiał inaczej zapisać te zadanie?


(rozwalkompa) #2
(...)

write('Najmniejszy element tablicy to: ', t[1]); 

repeat until keypressed; {TU MASZ PĘTLĘ, ALE PUSTĄ}

end.

Tak powinno być dobrze:

program minimum; 

uses crt; 

const N = 10; 

var t: array[1..N] of integer; 

var tmp: integer; 

var i, j: byte;

a:string; 

begin 

randomize; 

REPEAT

clrscr;

for i := 1 to N do 

t[i] := random(10000); 


write('Losowe elementy tablicy: '); 

for i := 1 to N do 

write(t[i],', '); 

writeln(' '); 


for j := 1 to N - 1 do 

for i := 1 to N - 1 do 

if t[i] > t[i+1] then 

begin 

tmp := t[i]; 

t[i] := t[i+1]; 

t[i+1] := tmp; 

end; 


writeln('Najmniejszy element tablicy to: ', t[1]);

readln(a); 

until a<>''; {pętla trwa dopóki wciskany jest sam ENTER, jak dasz jakąś literkę i ENTER, to program się zamknie}

end.

(Monczkin) #3

Proszę nazwać temat konkretnie i normalnie. Nie krzycz.

Wszelkie kody etc., proszę objąć znacznikami code lub quote

Proszę nanieść poprawki, inaczej temat zostanie usunięty