Pascal - Porównanie string'ów


(Jakub625) #1

Witam,

napisałem program o podawania tekstu tylko, że zamiast wyświetlania tekstu wyświetlane są gwiazki i problem pojawia się gdy próbuje porównać wpisywaną wartość z wartością już podaną ;/:

Uses Crt;


Var

 Pamiec:Array[1..100] Of String;

 Poziom,Pion,Licznik,Stala,Pass:Byte;

 Znak:Char;


Label

 Miejsce1;

Label

 Miejsce2;


Begin

 Poziom := 8;

 Pion := 4;

 Licznik := 0;


 Repeat

 Miejsce1:

 Gotoxy(Poziom,Pion);

 Licznik := Licznik + 1;

 Znak := ReadKey;


 IF Znak = Chr(8) Then

          Begin

           Poziom := Poziom - 1;

           Gotoxy(Poziom,Pion);

           Write(' ');


           Licznik := Licznik - 2;


           Goto Miejsce1;

          End;


 IF Znak = Chr(13) Then Goto Miejsce2;


 Write('*');

 Miejsce2:

 Pamiec[Licznik] := Znak;

 Poziom := Poziom + 1;

 Until (Znak = Chr(13));


 Stala := Licznik;

 Licznik := 0;


 Repeat

  Licznik := Licznik + 1;

  Pass := Pass + Pamiec[Licznik];

 Until Licznik = Stala;

End.

Nie bardzo wiem co jest nie tak, przy porównaniu z już podaną zmienną np. ZapisanaWartosc := 'abc'; typu string, przy podaniu do Pass abc porównanie

Repeat

 IF ZapisanaWartosc <> Pass Then Write('Blad!');

Until ZapisanaWartosc = Pass;

program traktuje wartosci jako różne :confused:

Z góry dzięki za pomoc... Pozdrawiam. :slight_smile:


(B Brachaczek) #2

Witam i na wstępie proszę, napisz w zrozumiały sposób, co Twój program ma dokładnie wykonywać, bo ten kod, który podałeś, właściwie nic nie robi, a do tego jest kiepsko napisany...

A w ogóle to:

jak chcesz typ Byte porównywać do String?