Pascal- problem z programem

Mam za zadanie wykonać program z procedurami- jedna z parametrami a jedna bez + funkcja. Mam TPX w angielskiej wersji. Chciałbym wiedzieć, jakie błędy w kodzie są:

Uses CRT;

VAR 

a,b,c,d:longint;

PROCEDURE pizas(x,y:longint; s:string;);

FUNCTION oblicz:longint;

BEGIN

oblicz:=a+b*2=c;

END;

BEGIN

GotoXY(x,y);

WriteLn(s);

END;

BEGIN

PROCEDURE napis;

WriteLn('Czy mam wyświetlić napis? Napisz 1 dla tak lub 2 dla nie');

ReadLn(d);

IF d=1 THEN pizas;

BEGIN

pizas(10,10,'Napis zniknie za pięć sekund');

Delay(5000);

END.

ELSE napis;

WriteLn('A teraz podaj pierwszą liczbe: ');

ReadLn(a);

WriteLn('Podaj drugą liczbe: ');

ReadLn(b);

WriteLn('Wynik: ', FUNCTION oblicz);

END.

Z góry dziękuje.

O jej kto to pisał??

To jakis żart, czy serio pytasz??

W tym kodzie jest taka ilość błędów że nie sposób odczytać

intencji tego co chciałeś zrobić ;/

więc nawet nie ma szans na poprawę :frowning:

Zgaduję, że miało to być coś takiego:

Uses CRT;

VAR

 a,b,d:longint;


PROCEDURE pizas(x,y:longint; s:string);

BEGIN

 GotoXY(x,y);

 WriteLn(s);

END;


FUNCTION oblicz:longint;

BEGIN

 oblicz:=a+b*2;

END;


PROCEDURE napis;

BEGIN

 pizas(10,10,'Napis zniknie za piec sekund');

 Delay(5000);

END;


BEGIN

 WriteLn('Czy mam wyswietlic napis? Napisz 1 dla tak lub 2 dla nie');

 ReadLn(d);


 IF d=1 THEN napis;


 WriteLn('A teraz podaj pierwsza liczbe: ');

 ReadLn(a);

 WriteLn('Podaj druga liczbe: ');

 ReadLn(b);

 WriteLn('Wynik: ', oblicz);


 ReadLn;

END.

Naucz się pisać czytelny kod, bo większość głupot w Twoim kodzie wynika z tego, że wszystko upchane jest strasznie. Nie da się w takiej sytuacji dojść, czy BEGIN/END są gdzie trzeba. Dochodzą do tego błędy składniowe. :?

Jeszcze jedno: na forum NIE rozwiązujemy prac domowych ze szkoły.

tia… ;/

Usuń jeszcze z trzy zmienne albo dodaj dziesięć innych,

i zobaczymy co jeszcze zgadniesz :PPP

Usunąłem jedną zmienną, jedną linię i zmieniłem szyk kodu. Zwróć uwagę, że Pentium wyraźnie napisał wymagania co do programu: ma mieć funkcję i dwie procedury (w tym jedną bezparametrową). Program nie ma wykonywać konkretnej czynności. Sugeruję uważniej czytać i ograniczyć zbędne, nic nie wnoszące do tematu komentarze.

na forum NIE rozwiązujemy prac domowych ze szkoły.

Spoko, to nie praca domowa, co do programu mam już odpowiedni kod.

Pentium proszę poprawić temat na konkretny, obrazujący problem używając opcji Zmień