Pascal - procedura case of


(system) #1

Mam taki fragment programu: case decyzja of 't' : begin... jak mnie zrobic zeby program nie rozróżniał malego t od dużego? Rozumiecie o co chodzi?


([alex]) #2
case decyzja of 't','T': ... [/code]

lub

[code=php]case LowerCase(decyzja)[1] of 't': ...