[Pascal] Procedura,lista parametrów


(Dawidfajkowski) #1

Witam mam problem z procedurą może ni tyle problem co pewne pytanie.

Mam procedurę:

procedure zczytaj(nazwa:string);

begin

writeln('Zczytywanie produktow.');


for i:=1 to m do

begin

   write('Podaj nazwe warzywa: ');

   readln(nazwa[i].nazwa);

   write('Podaj kalorycznosc: ');

   readln(nazwa[i].kalorie);

end;

end;

I w kodzie właściwego programu mam takie coś:

wczytaj('warzywa');

Czy ten zapis jest poprawny ponieważ chcę tą procedurę wykorzystać do różnych tablic(i wywala mi błędy "illegal qualifier" ale program działa ), z góry dziękuje za odpowiedz.


([alex]) #2

Zapis, jest niepoprawny.

Funkcja nie skompiluje się.

Jeżeli coś działa to na pewno to co poprzednio się skompilowało.

Może wyjaśnij co chcesz zrobić.


(Dawidfajkowski) #3

Mam parę tablic np.

warzywa : array[1..100] of produkty;

typu :

type

    produkty = record

        nazwa:string;

        kalorie:integer;

    end;

i chciałbym napisać procedurę żebym mógł do każdej z tablicy z osobna zapisywać dane


([alex]) #4

type

ListaWarzyw=array[1..100] of produkty;

var

warzywa:ListaWarzyw;

procedure zczytaj(var nazwa:ListaWarzyw);

begin

end;


(Dawidfajkowski) #5

Dziękuje serdecznie :slight_smile: