Pascal - procedura rysowania koła

Zrobiłem taką procedurę, żeby każde następne jej uruchomienie rysowało koło w innym miejscu, program rysuje tylko jedno koło z współrzędnymi takimi jakie powinno mieć ostatnie. Chciałe zrobić tak, że wywołuje procedure, rysuje koło, wywołuje jeszcze raz procedure i wspolrzedna X kola jest wieksza.

Oto cały program:

uses crt,graph;


var

a,b:integer;


Procedure kolo;

var

x,y,r:integer;

i:word;


begin

x:=200;

y:= 200;

r:= 50;


for i:=1 to 10 do;


begin

x:=x + 200;


circle(x,y,r);

end;

end;


begin

clrscr;

detectgraph(a,b);

initgraph(a,b,'c:\fpc\winbgi');


kolo;


writeln;

readln;

closegraph;


end.

Użyłem pętli for, żeby za każdym następnym uruchomieniem współrzędna X się zwiększała.

Może spróbuj użyć funkcji rekurencyjnej.

nie wiem co to jest nawet i znalazłem coś na googlach, ale trochę skomplikowane. Chciałbym zrobić prostszym sposobem.

Mogę zrobić samą procedurę, że rysuje mi koło w danym miejscu, ale jeszcze musze jakoś zrobić, żeby po każdym uruchomieniu procedury zmienna X się zwiększała.

for i:=1 to 10 do;

Ok już zrobiłem. Przypisywałem wartość zmiennej na początku procedury i przy ponownym jej wywołaniu wracało do tej wartości. Można zamknąć.

W tym kodzie, który wstawiłeś procedura wywoływana jest tylko raz. Błąd jest w linijce, którą wkleiłem w swoim poprzednim poście.