[PASCAL]Procedury,Funkcje srednia z n liczb


(system) #1
uses crt;


procedure Start;

begin

   clrscr;

   writeln('Program do obliczen sredniej z n liczb');

end;


function WczytanieDanych(var a:integer):integer;

begin

   write('Podaj liczbe: ');

   readln(a);


end;


function Petla(var znak:char; licznik:byte);

begin

   licznik:=0;

   repeat

   licznik:=licznik+1;

   write('Czy chcesz podawac dalej? t/n');

   readln(znak);

   znak:=upcase(znak);


   until znak='N'

end;
var

  a:integer;

  srednia:real;

  licznik:word;begin

   Start;

   WczytanieDanych(a);

   Petla(licznik,znak);
   readln;

end.

Zwracam się znowu z prośbą :confused:

nie wiem czy to ja jestem taki oporny czy to jest takie trudne...

bez procedur i funkcji program ten bym wykonał w minute... po co utrudniać sobie życie jeśli coś jest łatwe takie jakie jest no ale ok.

MUSZE zrobić program który obliczny średnią z n liczb.

Ma to wyglądać jakos tak:

licznik:=0

(petla) (sądzę iż pętla FOR jest bardzo dobra w tym przypadku, ponieważ nie wiem z góry z ilu liczb chcę liczyć średnią)

licznik:=licznik+1;

podaj liczbe

czytaj liczbe

czy chcesz dalej podawac t/n?

jesli n...

(end petla)

to

srednia:=a/liczik (ktory bedzie w pętelce)

end

i problem tkwi w tym iż nie wiem jak użyć pętli w procedurze bądź funkcji. czy wszystko (zaczytanie,obliczenie) ma być w jednej procedurze czy musi być rozbite na kilka...


(Mk Md) #2

wg mnie lepszym rozwiazaniem byloby uzycie while...

zrobilbys sobie licznik obiegow petli, i zmienna do ktorej zapisywana jest suma i potem bys podzielil pod koniec funkcji i zwrocil jako jej wynik...

moglbys tez zrobic wariant z czyms takim ze jesli uzytkownik wprowadzi 0 to chce zakonczyc wczytywanie danych...

proponuje uzyc 1 funkcji(w ktorej wczytyjesz dane i obliszasz srednia). nie musialbys do niej nawet wysylac argumentow.

ps: jak chcesz mam troche materiałów co do pascala/delphi


([alex]) #3

function WczytanieDanych(var a:integer):integer; - poco funkcja jak nic nie zwraca?

function Petla(var znak:char; licznik:byte); - A co powinna zwracać? to nawet się nie skompiluje


(system) #4
uses crt;


procedure start;

begin

   writeln('srednia z n liczb');

end;


procedure CzytajDane(var suma:real; var licznik:byte);

var

liczba:real;

znak:char;

suma_x:real;begin

   suma_x:=0;

   suma:=0;

   licznik:=0;

 repeat

   write('Podaj liczbe ');readln(liczba);

   IF liczba>0 then

   begin

   suma_x:=suma_x+liczba;

   licznik:=licznik+1;

   end;

 write('Czy nastepna liczba t/n ');readln(znak);

 znak:=upcase(znak);

 until znak<>'T';

suma:=suma_x;

end;
function srednia(suma:real; licznik:word):real;

begin

   srednia:=suma/licznik;


end;


procedure OblicziWyswietl(suma:real; licznik:word);

begin

   writeln('Srednia= ',srednia(suma,licznik):6:2);

end;


var

suma:real;

licznik:byte;begin

   clrscr;

   start;

   CzytajDane(suma,licznik);

   OblicziWyswietl(suma,licznik);


   readln;

end.


{By Hondus}

done. może komuś się przyda kiedyś

dzięki za pomoc :wink: