[PASCAL]Program działa 'nie do końca'


(K Ilak) #1

Witam!

Napisałem przykładowy kod w języku (Turbo) Pascal:

program dodawanko;

var

a, b, c: integer;


begin

write ('Podaj pierwszą liczbę: ');

readln (a);

write ('Podaj drugą liczbę: ');

readln (b);

c := a + b;

writeln ('Suma tych liczb to: ',c);

end.

Problem jest w tym, że kiedy włączam program, wpisuje te liczby, naciskam [ENTER] i okno się zamyka - nie podaje kodu z wyróżnionej linijki :placze:

Jeśli nie zrozumieliście to przedstawię przykład:

Podaj pierwsza liczbę: 7 [ENTER]

Podaj drugą liczbę: 8 [ENTER] {program się zamyka}

PROSZĘ O POMOC [-o<


(Kamilze) #2

Dopisz po "writeln ('Suma tych liczb to: ',c);"

readln;

end.


([alex]) #3

... albo odpalaj z linii komend.


(K Ilak) #4

DZIĘKI! ZADZIAŁAŁO!

Czy w każdym pisanym programie mam wstawiać READLN?


(Kamilze) #5

Readln dawane przed " end." pokazuje na ekranie efekt pracy programu :slight_smile:

Bez tego program się wykona ale nie pokaże jak .


(grzechu@) #6

Po prostu, gdy dodasz readln; to program poczeka na wciśnięcie klawisza.


(K Ilak) #7

Aha, dziękuję :slight_smile: