Pascal-Różne programy i Edytor

Cześć napisałem prosty program któy potrafi

1-dzielić

2-mnożyć

3-dodawac

4-odejmowac

5-ma edytor tekstu

6-oblicza bok prostokąta

tylko że coś się dzieje z edytorem gdy go włącze to trzeba wpisać nazwę pliku i edytor się wyłącza co mam zrobić poprawcie i napiszcie gdzie był błąd.

oto kod:

end;

procedure mnoz;

begin

writeln(l1,’*’,l2,’=’,l1*l2);

end;

procedure dodaj;

begin

writeln(l1,’+’,l2,’=’,l1+l2);

end;

procedure odejmij;

begin

writeln(l1,’-’,l2,’=’,l1-l2);

end;

procedure myszka;

Begin

InitGraph(s,t,‘c:\bp\bgi’);{sciezka do pliku egavga.bgi tylko 8+3, żadne długie nazwy}

r.ax:=$0001;

Intr($33,r);

ReadKey;

CloseGraph

End;

procedure edytor_tekstu;

Begin

writeln (‘podaj nazwe pliku:’);

readln(nazwa);

clrscr;

assign(plik,nazwa);

reset(plik);

repeat

x := 1 ; y := 1 ;

read(plik,litera);

x := 1; y := 1;

znak := ord(litera);

tab[x,y] := znak;

x := x + 1;

if( x > 80 ) then

begin

y := y + 1;

x := 1;

end;

until EOF(plik);

close(plik);

for x:=1 to 80 do

for y:=1 to 25 do

begin

gotoxy(x,y);

write ( char(tab[x,y]) );

end;

readln;

END;

procedure bok_prostokata;

begin

Write('Podaj pierwszy bok ');

Readln(a);

Write('Podaj drugi bok ');

Readln(b);

Writeln('Pole prostokata wynosi ', a*b);

Readln;

end;

begin

clrscr;

writeln(‘Co chcesz zrobić ?’);

writeln(‘1-dzielenie’);

writeln(‘2-dodawanie’);

writeln(‘3-mnożenie’);

writeln(‘4-odejmowanie’);

writeln(‘5-Edytor Tekstu’);

writeln(‘6-bok_prostokata’);

writeln(‘7-Numer zadania i Enter:’);

readln(decyzja);

if decyzja=1 then dziel;

if decyzja=2 then dodaj;

if decyzja=3 then mnoz;

if decyzja=4 then odejmij;

if decyzja=5 then edytor_tekstu;

if decyzja=6 then bok_prostokata;

end.

Stary z calym uszanowaniem, ale wrzuc to na jakis shared hosting zeby sie dalo to jakos czytac…

A jak sobie z tym nie poradzisz to wklej chociaz w CODE.