[Pascal] Sortowanie bąbelkowe


(Scorpions.B) #1

Witam.

Mam problem z poprawnym działaniem tego programu. Liczby nie są sortowane odpowiednio.

program sortowanie_bablekowe;

uses crt;

const n=10;

type

 Tab=array[1..n] of integer;

var

 t:Tab;

 i,j,pom:integer;


procedure wypisz;

 begin

 for i:=1 to n do

 write(t[i]:5);

 writeln;

 end;begin

 clrscr;

 randomize;


 for i:=1 to n do

 begin

  t[i]:=random(100);

 end;


 writeln('Przed sortowaniem');

 wypisz;


 for i:=2 to n do

  for j:=n downto i do

  begin

   if t[i] < t[j-1] then

    begin

    pom:=t[j];

    t[j]:=t[j-1];

    t[j-1]:=pom;

    end;

  end;


 writeln('Po sortowaniu:');

 wypisz;


 readln;

end.

Sortowanie wygląda następująco:


(Copycona) #2

(Scorpions.B) #3

Wielkie dzięki. Nie zauważyłem tego błędu :wink: