[pascal] sprawdzenie wprowadzonego znaku - ascii


(stanek.94) #1

Witam mam taki program:

uses crt;

var

   litera:char;

   a:integer;

begin

clrscr;

    writeln('Podaj litere');

    readln(litera);

    a:=ord(litera);

    if ((a>=65) and (a<=90)) then writeln('to jest duza litera');

    if ((a>=90) and (a<=122)) then writeln('to jest mala litera');

    if ((a>=48) and (a<=57)) then writeln('To cyfra');

    if ((a>=58) and (a<=64)) then writeln('To znak');

    if ((a>=123) and (a<=126)) then writeln('to znak');

    if ((a>=33) and (a<=47)) then writeln('to znak');

 readln;

end.

Wie ktoś czy da sie to zamienic te 'if'y na 'case'??


(Drobok) #2

Da się ;p


(stanek.94) #3

heh, domyślam sie :slight_smile: ale jak?


(Drobok) #4
uses crt;

(stanek.94) #5

dzięki bardzo :slight_smile: a ja sie z ascii męczyłem heh :slight_smile: