[PASCAL]tab 2 wym, statki,generowanie jednomasztowców


(system) #1

Napisz program, w którym dana jest tablica o wymiarach (10 x 10), po uruchomieniu programu ma zostać wygenerowane pozycje statków:

10 jednomasztowców (w dalszej części ale to nie jest teraz wymagane musze mieć możliwość celowania w nie);

ofc każdy wie jak wygląda plansza do statków i wie jakie zasady panują, ale przypomnie, że żaden statek nie może się ze sobą stykać żadną częścią, tzn nawet po ukosie, czyli stawiając 1 jednomasztowiec mamy 9 pól które już nie mogą być wykorzystane

beztytuumzu.jpg

uses crt;


const

  N = 10;

var


  i, j: 1..N;


begin

clrscr;

gotoxy(15,1);

writeln('Plansza do statkow');

writeln;

  for i := 1 to N do

  begin

   for j := 1 to N do

   begin


     write('0');

   end;

   writeln;

  end;

  readln;

end.

to co wymyśliłem (na podst innego prog) to narazie czysta plansza wywołana prostymi pętelkami, właśnie tak ma wyglądać plansza, statyki mają być oznaczone '1' a puste pola '0'


([alex]) #2

Do tego celu potrzebujesz:

dwie tablice 10x10 typu Boolean; jedna podstawowa druga pomocnicza.

W pętle na odpowiednią ilość statków ...

 1. kopiujesz tablice bazowa do pomocniczej.

 2. dla każdej jedynki znajdującej się w bazowej wstawiasz dodatkowe 2..4 jedynki w tablice pomocniczej po przekątnych.

 3. zliczasz ilość zer w tablice pomocniczej i na podstawie tego generujesz liczbę losową N

 4. odliczasz w tablice pomocniczej N-tą komórkę zawierającą zero.

koniec pętli.

Owszem można to zrobić na jednej tablicę typu:

var T:array[0..99]of set of {Pusto,Statek,Okolice};

ale to wymaga większego zastanowienia się.


(system) #3

a jeżeli nie słyszałem ( nie miałem tego jeszcze) o tablicy Boolean?

duplikowanie tablicy miałem tylko w taki sposob, tzn bez lini brzegowych

co do zwykłego zduplikowania tablicy nie widze problemu ale czy tym sposobem tzn bez tej tablicy Boolean da sie zrobic

uses crt;


type

tab2=array[1..20,1..20] of byte;

procedure info(var n,m:byte);

begin

   clrscr;

   writeln('Program generuje i wyswietla tabilce dwuwymiarowa.');

   write('Podaj ilosc kolumn: ');readln(n);

   write('Podaj ilosc wierszy: ');readln(m);

   writeln;

end;


procedure generuj(var tab2x2:tab2; n,m:byte);


var

  i,j:byte;


begin

   randomize;

   for j:=1 to n do

   begin

     for i:=1 to m do

     begin

        tab2x2[i,j]:=random(10);

     end;

   end;

end;


procedure drukuj(tab2x2:tab2; n,m:byte);

var

  i,j:byte;

begin

   for j:=1 to m do

   begin

     for i:=1 to n do

     begin

       write(tab2x2[i,j],' ');

     end;

     writeln;

   end;

end;


procedure nowa(var bis:tab2; tab2x2:tab2; n,m:byte);

var

  i,j:byte;

begin

 for j:=1 to n do

   begin

     for i:=1 to m do

     begin

        bis[i,j]:=tab2x2[i,j];

     end;

   end;

   for j:=2 to m-1 do

   begin

     for i:=2 to n-1 do

     begin

       bis[i,j]:=(tab2x2[i-1,j]+tab2x2[i,j-1]+tab2x2[i,j+1]) div 4;

     end;

   end;

end;var

  tab2x2,bis:tab2;

  n,m:byte;begin

   info(n,m);

   generuj(tab2x2,n,m);

   drukuj(tab2x2,n,m);

   nowa(bis,tab2x2,n,m);

   writeln;

   drukuj(bis,n,m);

   readln;

end.

([alex]) #4

Boolean to typ który przyjmuje wartości jedynie true lub false;

Możesz to zrobić nawet na typie extended, z tym że potrzebujesz informacje tylko - tak czy nie - dla każdego pola.

tb:array[1..20,1..20] of boolean;

PS. Nie rozumiem co ma wspólnego podany w ostatnim poście kod do tego tematu?


(system) #5

kopiujesz tablice tzn duplikujesz to miał ten kod do tego ;d, z resztą nie ważne


([alex]) #6

Tak a propos to nie musisz tu stosować tablicy dwuwymiarowej. Wystarczy jednowymiarowa.

A jeżeli rozmiar jest konkretnie 10x10 to zamiast dwóch tablic wystarczą 4 zmienne typu Int64 :smiley:


(system) #7

trochę stary temat ale co tam nie będę otwierać nowego. mam pytanko jak zadeklarować taki jednomasztowiec? jako typ czy jako co? (i jak ewentualny 2 masztowiec?)


([alex]) #8

metod jest mnóstwo:

np: jednomasztowiec to jeden bit w 16 bitowej liczbie z dziesięcioelementowej tablice dwumasztowieć odpowiednio dwa bity.

lub: trzy liczby - jednomasztowieć x,y,0 ; dwumasztowiec x,y,1 - poziomy; lub x,y,-1 - pionowy.

Pomyśl przez chwilkę a znajdziesz jeszcze z 20 różnych możliwości.

Myślenie nie boli.


(system) #9

no okej to rozkminie, a jak rozpykać to żeby losowo (gdziekolwiek w tablicy spęłniając warunki w.w) były generowane te jednomasztowce tzn bez udziału usera. Czy da się to funkcją randomize zrobić? nakieruj mnie jakoś


([alex]) #10

Do tymczasowej tablicy współrzędnych wpisujesz listę wciąż dozwolonych pozycji, losujesz jedną z nich.

Powtarzasz tyle razy ile trzeba.