Pascal tabela ASCII


(Tomas555) #1

Witam potrzebuje tabele kodów ASCII w programie Pascal. Ma to wyglądać mniej więcej tak: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... Vs3B-O27Qw

Mam już pewien kawałek programu ale nie działa to jak powinno.

program tablica;

uses crt;

var

i:integer;

begin

clrscr;

textbackground(blue);

gotoXY(1,1);

textcolor(white);

for i:=0 to 255 do

begin

textcolor(green);

if i in [7,8,9,13] then

begin

write(i:4,' ');

end;

begin

textcolor(green);

writeln(i, ' = ', Chr(i));

textcolor(white);

if (i mod 10)=0 then writeln;

end;

end;

readln;

end.

Proszę o pomoc.


([alex]) #2

nie potrzebujesz.

for i:=0 to 255 do Write(i:3,' ',Chr(i));


(Tomas555) #3

To nadal robi poziomo "`1 2 3 4 " a ma robić" 1

2

3"


([alex]) #4

Dodaj gotoXY lub zamień na WriteLn