[PASCAL] Tablica kodów ASCII


(system) #1
var

i: BYTE;

begin

   for i := 1 to 127 do

     WriteLn(chr(i), ' = ', i);

readln.

end.

potrzebuję wypisać tablicę kodów asci w postaci

znak-kod znaku

ten programik wyżej robi to tylko w postaci

a

b

c

d

...

a ja potrzebuję

a b c d

e f g h

sądzę że do tego trzeba by użyć modułu 'window' tylko nie bardzo wiem jak go wprowadzić w życie. prosił bym o pomoc


(Sawyer47) #2

Program wypisuje dane w postaci

...

A = 65

B = 66

...

Jeśli chciałbyś aby to wyglądało tak

...

A = 65 B = 66 C = 67...

...

Wystarczy nie wypisywać nowej linii w każdym kroku iteracji, a tylko w co n-tym kroku.


(system) #3

czyli dochodzi zmienna n. a mógłbyś podpowiedzieć jak mam to zrobić?

mam mniej więcej zarys jakby to miało wyglądać, ale jakbyś pokazał w postaci wzoru jak to ma wyglądać, nie koniecznie na moich zmiennych to bym był wdzięczny


(Sawyer47) #4

Nie musisz używać żadnej dodatkowej zmiennej, jeśli wymiary mają być stałe. Wystarczy, że warunkiem wypisania nowej linii będzie podzielność kodu znaku przez jakąś liczbę (wtedy wypisze znak nowej linii co n iteracji).


(Kubarek) #5

Czyli warunek ma być taki:

if i mod 4 = 0 then

(Sawyer47) #6

No na przykład, jeśli zmienisz drugi argument mod, zmienisz rozmiary wyświetlanej "tablicy"


(system) #7

no okej dzieki