Pascal tryb graficzny trójkąt

Witam mam problem z napisaniem dopisku do kodu źrodłowego do swojego programu który ma wyświetlać figury . Prosiłbym o pomoc . Tutaj wysyłam swój program który zawiera dwie figury .

program Grafika1;

uses crt, graph;
var sterownik, tryb:integer;
a,b:integer;begin
 clrscr;
 writeln(' 1. Prostokąt');
 writeln(' 2. Kwadrat');
 writeln;
 writeln('Wybierz liczbc z menu');
 readln(a);


 detectgraph(sterownik,tryb);
 initgraph(sterownik,tryb,' ');
 case a of

1:begin

  setcolor(14);
  rectangle(10,10,200,300);
  readln;
  closegraph;
  end;

2:begin
  setcolor(14);
  rectangle(100,100,200,200);
  readln;

  closegraph
  end;
  end;
end.

Zrób sam: http://psi.zawidz.pl/psi/pascal_graph/grafikapascal.htm

Lub poczekaj na drobok’a on za darmo dla nierobów pracuje.

Nie jestem nierobem ale nie wiem jak to zrobić z trójkątem :slight_smile:

program Grafika1;

uses crt, graph;
var sterownik, tryb:integer;
a,b:integer;
begin
 clrscr;
 writeln(' 1. Prostokat');
 writeln(' 2. Kwadrat');
 writeln(' 3. Trojkat');
 writeln;
 writeln('Wybierz z menu');
 readln(a);
clrscr;
     sterownik:=vga;
     tryb:=vgahi;
     initgraph(sterownik,tryb,' ');
 case a of

1:begin
  setcolor(14);
  rectangle(10,10,200,300);
  readln;
  closegraph;
 end;

2:begin
  setcolor(14);
  rectangle(100,100,200,200);
  readln;
  closegraph
 end;
3:begin
  setcolor(14);
  line(100,80,200,400);
  line(500,250,100,80);
  line(500,250,200,400);
  readln;
  closegraph
 end;
 end;
end.

Dzięki wielkie ziomek :slight_smile:

floyd

A jeszcze jedno pytanko z trapezem tak samo praktycznie mam zrobić ? 

Tak samo tylko cztery linie w tym dwie równoległe. Narysuj sobie najpierw na kartce w kratkę ołówkiem. Żeby zauważyć jakie warunki muszą spełniać współrzędne wierzchołków próbuj je zapisać dla tego trapezu na kartce, przyjmując długość boku kratki za jednostkę.

Każdy nierób uważa że nie jest nierobem a do nieróbstwa zawsze ma obiektywne przyczyny.

Podałem ci link z tą procedurą line wraz z przykładami, nawet tam nie zajrzałeś.

Podtrzymuję diagnozę.