Pascal tryb graficzny trójkąt


(Xxbufyxx) #1

Witam mam problem z napisaniem dopisku do kodu źrodłowego do swojego programu który ma wyświetlać figury . Prosiłbym o pomoc . Tutaj wysyłam swój program który zawiera dwie figury .

program Grafika1;

uses crt, graph;
var sterownik, tryb:integer;
a,b:integer;begin
 clrscr;
 writeln(' 1. Prostokąt');
 writeln(' 2. Kwadrat');
 writeln;
 writeln('Wybierz liczbc z menu');
 readln(a);


 detectgraph(sterownik,tryb);
 initgraph(sterownik,tryb,' ');
 case a of

1:begin

  setcolor(14);
  rectangle(10,10,200,300);
  readln;
  closegraph;
  end;

2:begin
  setcolor(14);
  rectangle(100,100,200,200);
  readln;

  closegraph
  end;
  end;
end.

([alex]) #2

Zrób sam: http://psi.zawidz.pl/psi/pascal_graph/grafikapascal.htm

Lub poczekaj na drobok’a on za darmo dla nierobów pracuje.


(Xxbufyxx) #3

Nie jestem nierobem ale nie wiem jak to zrobić z trójkątem :slight_smile:


(floyd) #4
program Grafika1;

uses crt, graph;
var sterownik, tryb:integer;
a,b:integer;
begin
 clrscr;
 writeln(' 1. Prostokat');
 writeln(' 2. Kwadrat');
 writeln(' 3. Trojkat');
 writeln;
 writeln('Wybierz z menu');
 readln(a);
clrscr;
     sterownik:=vga;
     tryb:=vgahi;
     initgraph(sterownik,tryb,' ');
 case a of

1:begin
  setcolor(14);
  rectangle(10,10,200,300);
  readln;
  closegraph;
 end;

2:begin
  setcolor(14);
  rectangle(100,100,200,200);
  readln;
  closegraph
 end;
3:begin
  setcolor(14);
  line(100,80,200,400);
  line(500,250,100,80);
  line(500,250,200,400);
  readln;
  closegraph
 end;
 end;
end.

(Xxbufyxx) #5

Dzięki wielkie ziomek :slight_smile:

floyd

A jeszcze jedno pytanko z trapezem tak samo praktycznie mam zrobić ? 


(floyd) #6

Tak samo tylko cztery linie w tym dwie równoległe. Narysuj sobie najpierw na kartce w kratkę ołówkiem. Żeby zauważyć jakie warunki muszą spełniać współrzędne wierzchołków próbuj je zapisać dla tego trapezu na kartce, przyjmując długość boku kratki za jednostkę.


([alex]) #7

Każdy nierób uważa że nie jest nierobem a do nieróbstwa zawsze ma obiektywne przyczyny.

Podałem ci link z tą procedurą line wraz z przykładami, nawet tam nie zajrzałeś.

Podtrzymuję diagnozę.