[Pascal] Tworzenie drzew rekurencyjnie - Problem

Mam problem z programem do tworzenia drzew rekurencyjnie. Ten program ma zapisać ciąg nawiasów i innych znaków ( inne znaki to zmienne, zapisywane w recordzie jako z i odczytywane jako () ) w drzewie, a potem je wypisać.

Wczytuje np.:

(())()((())) i ma wypisać to samo

Dla a()b(()) ma wypisać ()()()(())

Dla (a)((b)) ma wypisać (())((()))

Ale robi to źle, i np.

dla ()()() wypisuje ((()))

dla (())() wypisuje ((()))

dla abc wypisuje dobrze ()()()

dla ab(()) też dobrze: ()()(())

ale dla a()b wypisuje ()(()) zamiast ()()()

i tak łączy wszystkie w jedno.

Ta część kodu która ma błąd w procedurze wczytaj.

program pom_zad4;

type lilista=^elemlilisty;

   elemlilisty=record

    z:char;

    w:lilista;

    nast:lilista;

   end;

var l1:lilista;procedure wczytaj(var l:lilista);

var c:char;

begin

 if Eoln then l:=nil

 else begin

  while not Eoln do begin

   read(c);

   case c of

    '(' : begin

        new(l);

        l^.z:=' ';

        l^.w:=nil;

        l^.nast:=nil;

        wczytaj(l^.w);

        wczytaj(l^.nast);

       end;

    ')' : ;

    else begin

        new(l);

        l^.z:=c;

        l^.w:=nil;

        l^.nast:=nil;

        wczytaj(l^.nast);

       end;

   end;

  end;

 end;

end;


procedure wypisz(const l:lilista);

begin

 if (l<>nil) then begin

  write('(');

  wypisz(l^.w);

  write(')');

  wypisz(l^.nast);

 end;

end;begin

 while not Eof do begin

  wczytaj(l1);

  readln;

  wypisz(l1);

  writeln;

 end;

end.

Dodane 16.01.2011 (N) 16:31

Ktokolwiek? Pomocy prosze!

Całe wczytywanie jest bezsensu, zastanów się co chcesz tym osiągnąć i zrób to jeszcze raz.