[Pascal] wytłumaczenie kodu


(małyMZ) #1

Czy ktoś może mi wytłumaczyć kod programu (lista samo sortująca), do czego służą poszczególne procedury, do czego służą dane warunki, pętle, zmienne typu: głowa, pomoc itp. z góry bardzo dziekuje

program pLista;

uses Crt;


type

 Wskaznik = ^Element;

 Element = record

       Liczba : integer;

       Wsk : Wskaznik

      end;


const

 Glowa : Wskaznik = nil;


var

  znak: char;

  elem: integer;

  Obecny : Wskaznik;

{

procedure Inicjalizuj;

begin

 Glowa:=nil

end;

 }

procedure UtworzElement(s:integer;Obecny:Wskaznik);

var

 Nowy : Wskaznik;

 k: integer;

begin

 new(Nowy);

 Nowy^.Liczba:=s;

 Nowy^.Wsk:=nil;

  if Nowy^.Liczba > Obecny^.Liczba then

   begin

   Obecny^.Wsk:=Nowy;

   end

  else

   begin

    k:=Nowy^.Liczba;

    Nowy^:=Obecny^;

    Obecny^.Liczba := k;

    Obecny^.Wsk := Nowy;

   end;

 end;


procedure UtworzGlowe(s:integer);

begin

 new(Glowa);

 Glowa^.Liczba:=s;

 Glowa^.Wsk:=nil;

end;


function Szukaj(s:integer):Wskaznik;

var

 Pomoc : Wskaznik;

begin

 Pomoc:=Glowa;

 while (Pomoc^.Liczba < s) and (Pomoc^.Wsk <> nil) do

  begin

  Pomoc:=Pomoc^.Wsk;

  end;

  Szukaj:=Pomoc;

end;


procedure Wstaw(s:integer);

var

 Pomoc,Nowy : Wskaznik;

 i : integer;

begin

 if Glowa = nil then

  UtworzGlowe(s)

 else

  UtworzElement(s,Szukaj(s));

end;


procedure Usun(s:integer);

var Usuwany, Obecny, Tymcz: Wskaznik;

  k: integer;

begin

if Glowa<>nil then

 Obecny:=szukaj(s);

 if Obecny^.Liczba = s then

  begin

    if Obecny = Glowa then

     begin

      if Glowa^.Wsk = nil then

      begin

       Glowa:=nil;

       dispose(Glowa);

      end

      else

      begin

       Usuwany:=Glowa;

       Glowa:=Glowa^.Wsk;

       dispose(Usuwany);

      end;

     end

    else

    begin

     Tymcz:=Glowa;

     while (Tymcz<>Obecny) do

     begin

       k:=Tymcz^.Liczba;

       Tymcz^.Liczba:=Obecny^.Liczba;

       Obecny^.Liczba:=k;

       Tymcz:=Tymcz^.Wsk;

     end;

     Usuwany:=Glowa;

     Glowa:=Glowa^.Wsk;

     dispose(Usuwany);

    end;

  end;

end;

(krzyhoo) #2

a to link widziałeś? Mi to bardzo pomogło w zrozumieniu tego tematu


(małyMZ) #3

dzięki napewno się przyda


(Przemo Mynek) #4

A jeżeli chcesz to mam geanilny wykład w pdf mojego profesora z Algorytmów i struktur danych gdzie ten temat jest szczegółowo omówiony.Jak coś to PM.