Pascal//zadanie

1 Napisz program we free pascalu który:

a) obliczy obwód prostokąta podzielone przez π jeżeli wczytamy t.

lub

b)oblicz objętość kuli pomnożone przez 2π jeżeli wczytamy literę x

Podczas kompilacji wyskakuje błąd i nie wiem jak to poprawić dodaje kod i proszę o prawienie. Pozdrawiam i z góry dziękuje.

Program wzory;

uses crt;

var a,b:integer;

d,r:real;

p:char;


begin

clrscr;

writeln('Aby policzyć obwód prostokąta wpisz T. Aby obliczyć objętość kuli wpisz X. Jeśli chcesz wyjść wpisz N');

readln(p);

if (p='T') or (p='t') then

begin

writeln('Podaj długość 1 boku');

readln(a);

writeln('Podaj długość 2 boku');

readln(b);

d:=a+a+b+b;

writeln('Obwód prostokata o bokach ',a,' i ',b,' podzielone przez Pi wynosi ',d/Pi);

writeln('Wciśnij enter aby zamknąć program');

readln;

end;


if (p='X') or (p='x') then

begin

writeln('Podaj promień kuli');

readln(r);

d:=(4/3)*Pi*r*r*r*(2*Pi);

writeln('Objętość kuli o promieniu ',r,' pomnożone przez 2Pi wynosi ',d);

writeln('Wciśnij enter aby zamknąć program');

readln;

end;if (p<>'X') and (p<>'x') and (p<>'T') and (p<>'t') then {wykonuje tylko, kiedy użytkownik wpisał coś innego niż "t", "T", "x" i "X"}

begin

writeln('Wciśnij enter aby zamknąć program');

readln;

end;

End. {kończy program}

Proszę o więcej informacji: Jaki błąd? W której linii?

U mnie działa bez problemu w fpc. Jaki błąd pokazuje?

Błędy:

wzory.pas<16,2> Error: Illegal expresion

wzory.pas<16,2> Fatal: Syntax error, ";" expected but ":" found

wzory.pas<0> Fatal: Complication aborted