[PASCAL]Zapisywanie w pliku .txt zmiennych


(K Ilak) #1

Witam!

Chciałem zrobić program, który zapisywał by do pliku *.txt dane wpisane przez użytkownika, a później je czytał, oto kodu procedury czytającej i wpisującej:

procedure OTWORZ;

begin

assign (dane, 'notatnik.txt');

writeln ('NOTATNIK':40);

reset (dane);

REPEAT

read (dane, a);

write (a);

UNTIL EOF (dane);

close (dane);

delay (3000);

assign (dane, 'notatnik.txt');

append (dane);

readln (tekst);

writeln (dane, tekst);

end;

Cały problem w tym, że nie zapisuje nic w tym txt :confused: :confused: :confused:

proszę o pomoc [-o<


(Ryan) #2

Kilka uwag.

 • wcinaj kod i dziel bloki logiczne, inaczej kod jest nieczytelny

 • kiedy dzielisz się kodem, dziel się całością - ludzie mają zgadywać jak zdefiniowałeś dane, a, tekst?

 • jeśli to procedura, to dlaczego masz wszystkie lokalne zmienne zdefiniowane globalnie?

 • procedura nie powinna robić kilku niezwiązanych ze sobą rzeczy (tutaj: wyświetlanie, czekanie, zapis)

Zakładając, że kolejne dane są w oddzielnych liniach, zmienna dane jest typu text a zarówno a jak i tekst są typu string, pierwszą rzeczą, którą powinieneś poprawić jest zamiana Read na ReadLn. Druga rzecz: nie zamykasz na koniec pliku (close(dane)). W Twoim wypadku (mało danych do zapisania) dane trafią do pliku dopiero kiedy zamkniesz plik (co powinno nastąpić automatycznie po zakończeniu działania programu) z powodu CC (cache managera).

Gdybym musiał, zbudowałbym kod mniej więcej tak (nie miałem możliwości skompilować, ale powinien być poprawny):

procedure PokazWpisy(NazwaPliku: String);

var

 Dane: Text;

 Tekst: String;

begin

 { Wyswietl na ekranie wpisy z pliku }

 Assign(Dane, NazwaPliku);

 Reset(Dane);

 WriteLn('NOTATNIK':40);

 repeat

  ReadLn(Dane, Tekst);

  WriteLn(Tekst);

 until EOF(Dane);

 Close(Dane);

end;


procedure DodajWpis(NazwaPliku: String);

var

 Dane: Text;

 Tekst: String;

begin

 { Dodaj do pliku jeden wpis }

 Assign(Dane, NazwaPliku);

 Append(Dane);

 WriteLn('Nowy wpis:');

 ReadLn(Tekst);

 WriteLn(Dane, Tekst);

 Close(Dane);

end;


procedure ZrobCos;

const

 NazwaPliku = 'notatnik.txt';

begin

 WriteLn('---------------------------------------');


 PokazWpisy(NazwaPliku);


 WriteLn('---------------------------------------');

 Delay(3000);


 DodajWpis(NazwaPliku);


 WriteLn('---------------------------------------');

 Delay(3000);


 PokazWpisy(NazwaPliku);


 WriteLn('---------------------------------------');

end;