Pascal, zbior danych


(Sumek) #1

Mógłby ktoś napisać, dwie osobne funkcje lub procedury które

 1. Pozwolą na skasowanie jednego elementu

 2. Pozwolą na skasowanie wszystkich elementów ze zbioru


(Gina Gina) #2

Nie podałeś warunków na usunięcie jednego elementu więc usuwam od najmniejszych,

a kasowanie zbioru to podstawienie pustego :PPP

http://wklej.org/id/0545ab2c01

type

 P_= set of byte;

var

 P1: P_;


procedure UsunElement(var P: P_);

var

 i: byte;

begin

 for i:=1 to 255 do

 if i in P then

 begin

  P:= P-[i];

  exit;

 end;

end;


procedure KasujZbior(var P: P_);

begin

 P:=[];

end;


begin

 P1:= [1,2,3];

 UsunElement(P1);

 KasujZbior(P1);

end.

(Sumek) #3

Dzięki wielkie;d A wiesz może jakby to wyglądało na tablicy?


(Gina Gina) #4

Ja wiem :PPP, ale czy ja za Ciebie odrabiam lekcje ;/

 • i znowu przykład w bliżej nieokreślonych warunkach:

  type

  A_ = array[1..4]of boolean;
  

  const

  A0 : A_ = (False,False,False,False); { przyjmujemy że to jest pusta tablica }
  
  AX : A_ = (False,True,False,True); { -//- że jest jakaś tablica pierwotna }
  

  var

  A1 : A_;
  

  procedure KasujTab(var A: A_);

  begin

  A:= A0;
  

  end;

  procedure UsunElemenTab(var A: A_);

  var

  i: byte;
  

  begin

  for i:=Low(A_) to High(A_) do
  
  if A[i]=True then
  
  begin
  
   A[i]:=False;
  
   exit;
  
  end;
  

  end;

  begin

  A1:= Ax;
  
  UsunElemenTab(A1);
  
  KasujTab(A1);
  

  end.


(Sumek) #5

Dzięki:) Tak jakby;) ale mam dziś kartkówkę z tego, a nie miałem pojęcia jak to napisać.