Pasek tytułowy - Invinsion Power Board


(Login 0 0) #1

Mam zakupione forum Invision Power Board i chciałbym usunąć napis

(Powered by Invision Power Board)

Pasek tytułowy na moim forum wygląda następująco:

Nazwa mojego forum (Powered by Invision Power Board)

Mógłby mi ktoś napisać w jakim pliku to jest i jak to zmienić (ten napis na dole może być).


(Mateusz) #2

Nie wiem jak to tam wygląda, ale sądzę, że tak:

<?php echo $tytul; ?>

przy czym $tytul to zmienna. Musisz odnaleźć deklaracje, podobna do tej:

$tytul = '(Powered by Invision Power Board)';

i zmienić tekst w apostrofach na właściwy tytuł.

Viola! :wink:


(Pavobe Reg) #3

Ale chodzi Ci o znacznik title, czy o stopkę na forum?

@down

Też prawda...


(Airborn) #4

Zdaje się, że jeżeli płacisz za usunięcie tego napisu jakieś 300$ to support powinien Ci udzielić bezzwłocznie takiej odpowiedzi.


(Login 0 0) #5

Chodzi mi o pasek tytułowy. I nie wiem w jakim to pliku.


(Pavobe Reg) #6

Sprawdziłem na kilku forach i całe forum opiera się o plik index.php. Poszukaj w nim znacznika TITLE w sekcji HEAD. Jeżeli go tam nie ma. Zobacz, czy do indexu nie jest includowany jakiś plik typu header. Jeżeli tak, to poszukaj TITLE w tamtym pliku.


(Login 0 0) #7

Próbowałem znaleźć, ale nie znalazłem. Mam takie pliki katalogi: screenzc1.png


(Pavobe Reg) #8

Wklej zawartość kodu index.php


(Login 0 0) #9

Oto kod pliku index.php:

<?php

#apd_set_pprof_trace();


/*

+--------------------------------------------------------------------------

| Invision Power Board

| ========================================

| by Matthew Mecham

| (c) 2001 - 2005 Invision Power Services

| http://www.invisionpower.com

| ========================================

| Web: http://www.invisionboard.com

| Email: matt@invisionpower.com

+---------------------------------------------------------------------------

| INVISION POWER BOARD IS NOT FREE SOFTWARE!

| http://www.invisionboard.com/?license

+---------------------------------------------------------------------------

| > $Date: 2007-05-11 17:54:34 -0400 (Fri, 11 May 2007) $

| > $Revision: 994 $

| > $Author: bfarber $

+---------------------------------------------------------------------------

|

| > Wrapper script

| > Script written by Matt Mecham

| > Date started: 14th February 2002

|	> Date updated: IPB 2.1.0: Tue 12 July 2005

|

+--------------------------------------------------------------------------

*/


/**

* Main executable wrapper.

*

* Set-up and load module to run

*

* @package	InvisionPowerBoard

* @author Matt Mecham

* @version	2.1

*/


/**

* Script type

*

*/

define( 'IPB_THIS_SCRIPT', 'public' );

define( 'IPB_LOAD_SQL' , 'queries' );


require_once( './init.php' );


//===========================================================================

// MAIN PROGRAM

//===========================================================================


$INFO = array();


//--------------------------------

// Load our classes

//--------------------------------


require_once ROOT_PATH . "sources/ipsclass.php";

require_once ROOT_PATH . "sources/classes/class_display.php";

require_once ROOT_PATH . "sources/classes/class_session.php";

require_once ROOT_PATH . "sources/classes/class_forums.php";

require_once KERNEL_PATH . "class_converge.php";


if ( file_exists( ROOT_PATH . "conf_global.php" ) )

{

	require_once ROOT_PATH . "conf_global.php";

}


# Are we installed?

if( ! $INFO['sql_user'] )

{

	$host = $_SERVER['HTTP_HOST'] ? $_SERVER['HTTP_HOST'] : @getenv('HTTP_HOST');

	$self = $_SERVER['PHP_SELF'] ? $_SERVER['PHP_SELF'] : @getenv('PHP_SELF');

	@header("Location: http://".$host.rtrim(dirname($self), '/\\')."/install/index.php" );

}


# Initiate super-class

$ipsclass = new ipsclass();

$ipsclass->vars = $INFO;


//--------------------------------

// The clocks a' tickin'

//--------------------------------


$Debug = new Debug;

$Debug->startTimer();


//--------------------------------

// Load the DB driver and such

//--------------------------------


$ipsclass->init_db_connection();


//--------------------------------

// Set debug mode

//--------------------------------


$ipsclass->DB->set_debug_mode( ( IPS_SQL_DEBUG_MODE ) ? ( isset($_GET['debug']) ? intval($_GET['debug']) : 0 ) : 0 );


//--------------------------------

// INIT other classes

//--------------------------------


$ipsclass->print = new display();

$ipsclass->print->ipsclass =& $ipsclass;


$ipsclass->sess = new session();

$ipsclass->sess->ipsclass =& $ipsclass;


$ipsclass->forums = new forum_functions();

$ipsclass->forums->ipsclass =& $ipsclass;


//--------------------------------

// Set up our vars

//--------------------------------


$ipsclass->parse_incoming();


//--------------------------------

// Set converge

//--------------------------------


$ipsclass->converge = new class_converge( $ipsclass->DB );


//===========================================================================

// Generate choice array

//===========================================================================


$choice = array(

         "idx" => array( "boards" , 'boards' , array('chatting','birthdays', 'calendar') ),

         "sc" => array( "boards" , 'boards' , array('chatting','birthdays', 'calendar') ),

         "sf" => array( "forums" , 'forums' , array('announcements', 'multimod') ),

         "sr" => array( "forums" , 'forums' , array() ),

         "st" => array( "topics" , 'topics' , array('badwords','emoticons','attachtypes','bbcode', 'multimod','ranks','profilefields' ) ),

         "announce" => array( "announcements" , 'announcements', array('ranks' ) ),

         "login" => array( "login" , 'login' , array() ),

         "post" => array( "post" , 'post' , array('attachtypes','badwords','bbcode','emoticons','ranks' ) ),

         "reg" => array( "register" , 'register' , array('profilefields') ),

         "online" => array( "online" , 'online' , array() ),

         "members" => array( "memberlist" , 'memberlist' , array('ranks','profilefields' ) ),

         "help" => array( "help" , 'help' , array() ),

         "search" => array( "search" , 'search' , array('badwords','attachtypes','multimod','ranks' ) ),

         "mod" => array( "moderate" , 'moderate' , array('attachtypes','multimod','bbcode','emoticons','badwords' ) ),

         "print" => array( "misc/print_page" , 'printpage' , array('attachtypes','multimod','ranks' ) ),

         "forward" => array( "misc/forward_page" , 'forwardpage' , array() ),

         "mail" => array( "misc/contact_member", 'contactmember', array() ),

         "report" => array( "misc/contact_member", 'contactmember', array() ),

         "chat" => array( "misc/contact_member", 'contactmember', array() ),

         'boardrules' => array( "misc/contact_member", 'contactmember', array() ),

         "msg" => array( "messenger" , 'messenger' , array('ranks','profilefields','attachtypes','badwords','bbcode','emoticons' ) ),

         "usercp" => array( "usercp" , 'usercp' , array( 'attachtypes', 'badwords', 'bbcode', 'emoticons', 'profilefields' ) ),

         "profile" => array( "profile" , 'profile' , array('ranks','profilefields','badwords','bbcode','emoticons' ) ),

         "track" => array( "misc/tracker" , 'tracker' , array() ),

         "stats" => array( "misc/stats" , 'stats' , array() ),

         "attach" => array( "attach" , 'attach' , array('attachtypes' ) ),

         'legends' => array( 'misc/legends' , 'legends' , array('badwords','bbcode','emoticons' ) ),

         'calendar' => array( "calendar" , 'calendar' , array('attachtypes','bbcode', 'ranks', 'multimod', 'emoticons', 'badwords', 'calendars', 'profilefields' ) ),

         'buddy' => array( "browsebuddy" , 'assistant' , array() ),

         'mmod' => array( "misc/multi_moderate", 'mmod' , array('multimod' ) ),

         'warn' => array( "misc/warn" , 'warn' , array('badwords','bbcode' ,'emoticons' ) ),

         'home' => array( 'portal' , 'portal' , array('portal','attachtypes','multimod','ranks','profilefields' ) ),

         'module' => array( 'modules' , 'modules' , array() ),

         'task' => array( 'taskloader' , 'taskloader' , array() ),

         'findpost' => array( 'findpost' , 'findpost' , array() ),

         "xmlout" => array( "xmlout" , 'xmlout' , array('attachtypes','multimod','bbcode','ranks','profilefields','emoticons','badwords' ) ),

         'paysubs' => array( 'paysubscriptions' , 'paysubscriptions' , array() ),

         'rssout' => array( 'rssout' , 'rssout' , array() ),

         'component' => array( 'component' , 'component' , array() ),

        );


//===========================================================================

// Short tags...

//===========================================================================


$ipsclass->input['act'] = isset($ipsclass->input['act']) ? $ipsclass->input['act'] : ( IPB_MAKE_PORTAL_HOMEPAGE ? 'home' : 'idx' );


if( is_array($ipsclass->input['act']) )

{

	$ipsclass->input['act'] = ( IPB_MAKE_PORTAL_HOMEPAGE ) ? 'home' : 'idx';

}


//---------------------------------------------------

// Check to make sure the array key exits..

//---------------------------------------------------


if ( ! isset($choice[strtolower($ipsclass->input['act']) ][0]) )

{

	$ipsclass->input['act'] = ( IPB_MAKE_PORTAL_HOMEPAGE ) ? 'home' : 'idx';

}


$ipsclass->input['_low_act'] = strtolower( $ipsclass->input['act'] );


if ( isset($ipsclass->input['showforum']) && $ipsclass->input['showforum'] != "" )

{

	$ipsclass->input['act'] = "sf";

	$ipsclass->input['f'] = intval($ipsclass->input['showforum']);

}

else if ( isset($ipsclass->input['showtopic']) && $ipsclass->input['showtopic'] != "")

{

	$ipsclass->input['act'] = "st";

	$ipsclass->input['t'] = intval($ipsclass->input['showtopic']);


	//---------------------------------------------------

	// Grab and cache the topic now as we need the 'f' attr for

	// the skins...

	//---------------------------------------------------


	$ipsclass->DB->simple_construct( array( 'select' => '*',

											'from' => 'topics',

											'where' => "tid=".$ipsclass->input['t'],

								 ) );


	$ipsclass->DB->simple_exec();


  $ipsclass->topic_cache = $ipsclass->DB->fetch_row();

  $ipsclass->input['f'] = $ipsclass->topic_cache['forum_id'];

}

else if ( isset($ipsclass->input['showuser']) && $ipsclass->input['showuser'] != "")

{

	$ipsclass->input['act'] = "profile";

	$ipsclass->input['MID'] = intval($ipsclass->input['showuser']);

}

else if ( isset($ipsclass->input['automodule']) && $ipsclass->input['automodule'] != "" )

{

	$ipsclass->input['act'] = 'module';

	$ipsclass->input['module'] = $ipsclass->input['automodule'];

}

else if ( isset($ipsclass->input['autocom']) && $ipsclass->input['autocom'] != "" )

{

	$ipsclass->input['act'] = 'component';

	$ipsclass->input['module'] = $ipsclass->input['autocom'];

}

else

{

	$ipsclass->input['act'] = ( ! isset($ipsclass->input['act']) || $ipsclass->input['act'] == '' ) ? "idx" : $ipsclass->input['act'];

}


if ( !isset($ipsclass->input['_low_act']) OR !$ipsclass->input['_low_act'] OR $ipsclass->input['_low_act'] == 'idx' OR $ipsclass->input['_low_act'] == 'home' )

{

	$ipsclass->input['_low_act'] = strtolower($ipsclass->input['act']);

}


//--------------------------------

// Start off the cache array

//--------------------------------


$ipsclass->cache_array = array_merge( $choice[$ipsclass->input['_low_act'] ][2], array('skin_remap', 'rss_calendar', 'rss_export', 'components', 'banfilters', 'settings', 'group_cache', 'systemvars', 'skin_id_cache', 'forum_cache', 'moderators', 'stats', 'languages') );


//--------------------------------

// Module? Load INIT class

//--------------------------------


if ( ( $ipsclass->input['act'] == 'module' OR $ipsclass->input['act'] == 'component' ) and $ipsclass->input['module'] )

{

	$file = ROOT_PATH.'sources/components_init/'. $ipsclass->txt_alphanumerical_clean( $ipsclass->input['module'] ).'.php';


	if ( file_exists( $file ) )

	{

		require_once( $file );

		$init_class = new component_init();

		$init_class->ipsclass =& $ipsclass;

		$init_class->run_init();

	}

}


//===========================================================================

// Get cache...

//===========================================================================


$ipsclass->init_cache_setup();

$ipsclass->init_load_cache( $ipsclass->cache_array );


//--------------------------------

// Initialize the FUNC

//--------------------------------


$ipsclass->initiate_ipsclass();


//--------------------------------

// The rest :D

//--------------------------------


$ipsclass->member = $ipsclass->sess->authorise();

$ipsclass->lastclick = $ipsclass->sess->last_click;

$ipsclass->location = $ipsclass->sess->location;

$ipsclass->session_id = $ipsclass->sess->session_id; // Used in URLs

$ipsclass->my_session = $ipsclass->sess->session_id; // Used in code


//-----------------------------------------

// Cache md5 check

//-----------------------------------------


$ipsclass->md5_check = $ipsclass->return_md5_check();


//--------------------------------

// Initialize the forums

//--------------------------------


$ipsclass->forums->strip_invisible = 1;

$ipsclass->forums->forums_init();


//--------------------------------

// Load the skin

//--------------------------------


$ipsclass->load_skin();


$ppu = 0;

$tpu = 0;


if( isset($ipsclass->member['view_prefs']) )

{

	list($ppu,$tpu) = explode( "&", $ipsclass->member['view_prefs'] );

}


$ipsclass->vars['display_max_topics'] = ($tpu > 0) ? $tpu : $ipsclass->vars['display_max_topics'];

$ipsclass->vars['display_max_posts'] = ($ppu > 0) ? $ppu : $ipsclass->vars['display_max_posts'];


//===========================================================================

// Set up the session ID stuff

//===========================================================================


if ( $ipsclass->session_type == 'cookie' )

{

	$ipsclass->session_id = "";

	$ipsclass->base_url = $ipsclass->vars['board_url'].'/index.'.$ipsclass->vars['php_ext'].'?';

}

else

{

	$ipsclass->base_url = $ipsclass->vars['board_url'].'/index.'.$ipsclass->vars['php_ext'].'?s='.$ipsclass->session_id.'&';

}


$ipsclass->js_base_url = $ipsclass->vars['board_url'].'/index.'.$ipsclass->vars['php_ext'].'?s='.$ipsclass->session_id.'&';


//--------------------------------

// Set up the forum_read cookie

//--------------------------------


$ipsclass->hdl_forum_read_cookie();


//===========================================================================

// Set up defaults

//===========================================================================


$ipsclass->skin_id = $ipsclass->skin['_setid'];


$ipsclass->vars['img_url'] = $ipsclass->vars['ipb_img_url'] ? $ipsclass->vars['ipb_img_url'] . 'style_images/' . $ipsclass->skin['_imagedir'] : 'style_images/' . $ipsclass->skin['_imagedir'];

$ipsclass->vars['AVATARS_URL'] = $ipsclass->vars['ipb_img_url'] ? $ipsclass->vars['ipb_img_url'] . 'style_avatars' : 'style_avatars';

$ipsclass->vars['EMOTICONS_URL'] = $ipsclass->vars['ipb_img_url'] ? $ipsclass->vars['ipb_img_url'] . 'style_emoticons/<#EMO_DIR#>' : 'style_emoticons/<#EMO_DIR#>';

$ipsclass->vars['mime_img'] = $ipsclass->vars['ipb_img_url'] ? $ipsclass->vars['ipb_img_url'] . 'style_images/<#IMG_DIR#>' : 'style_images/<#IMG_DIR#>';


//--------------------------------

// Set up our language choice

//--------------------------------


if ( !isset($ipsclass->vars['default_language']) OR $ipsclass->vars['default_language'] == "")

{

	$ipsclass->vars['default_language'] = 'en';

}


//--------------------------------

// Did we choose a language?

//--------------------------------


if ( (isset($ipsclass->input['setlanguage']) AND $ipsclass->input['setlanguage']) AND (isset($ipsclass->input['langid']) AND $ipsclass->input['langid']) AND $ipsclass->member['id'] )

{

	if ( is_array( $ipsclass->cache['languages'] ) and count( $ipsclass->cache['languages'] ) )

	{

		foreach( $ipsclass->cache['languages'] as $data )

		{

			if ( $data['ldir'] == $ipsclass->input['langid'] )

			{

				$ipsclass->DB->do_update( 'members', array( 'language' => $data['ldir'] ), 'id='.$ipsclass->member['id'] );

				$ipsclass->member['language'] = $data['ldir'];

			}

		}

	}

}


$ipsclass->load_language('lang_global');


//--------------------------------

// Legacy mode?

//--------------------------------


if ( LEGACY_MODE )

{

	$DB =& $ipsclass->DB;

	$std =& $ipsclass;

	$ibforums =& $ipsclass;

	$forums =& $ipsclass->forums;

	$print =& $ipsclass->print;

	$sess =& $ipsclass->sess;


	$ipsclass->load_template('skin_global');

	$ipsclass->skin_global = $ipsclass->compiled_templates['skin_global'];

}


//===========================================================================

// DECONSTRUCTOR

//===========================================================================


if ( USE_SHUTDOWN and $ipsclass->input['act'] != 'task' )

{

	@chdir( ROOT_PATH );

	$ROOT_PATH = getcwd();


	register_shutdown_function( array( &$ipsclass, 'my_deconstructor') );

}


//===========================================================================

// Force log in / board offline?

//===========================================================================


if ($ipsclass->input['_low_act'] != 'login' and

	$ipsclass->input['_low_act'] != 'reg' and

	$ipsclass->input['_low_act'] != 'xmlout' and

	$ipsclass->input['_low_act'] != 'rssout' and

	$ipsclass->input['_low_act'] != 'attach' and

	$ipsclass->input['_low_act'] != 'task' and

	$ipsclass->input['_low_act'] != 'paysubs' )

{

	//-----------------------------------------

	// Do we have a display name?

	//-----------------------------------------


	if ( ! $ipsclass->member['members_display_name'] AND $ipsclass->member['members_created_remote'] )

	{

		$pmember = $ipsclass->DB->build_and_exec_query( array( 'select' => '*', 'from' => 'members_partial', 'where' => "partial_member_id=" . $ipsclass->member['id'] ) );


		if ( $pmember['partial_member_id'] )

		{

			$ipsclass->boink_it( $ipsclass->base_url . 'act=reg&CODE=complete_login&mid='.$ipsclass->member['id'].'&key='.$pmember['partial_date'] );

		}

	}


	//--------------------------------

	// Do we have permission to view

	// the board?

	//--------------------------------


	if ( $ipsclass->member['g_view_board'] != 1 )

	{ 

		$ipsclass->Error( array( 'LEVEL' => 1, 'MSG' => 'no_view_board') );

	}


	//--------------------------------

	// Is the board offline?

	//--------------------------------


	if ($ipsclass->vars['board_offline'] == 1)

	{

		if ($ipsclass->member['g_access_offline'] != 1)

		{

			$ipsclass->vars['no_reg'] = 1;

			$ipsclass->board_offline();

		}

	}


	//--------------------------------

	// Is log in enforced?

	//--------------------------------


	if ( (! $ipsclass->member['id']) and ($ipsclass->vars['force_login'] == 1) )

	{

		require ROOT_PATH."sources/action_public/login.php";

		$runme = new login();

		$runme->ipsclass =& $ipsclass;

		$runme->auto_run();


	}


	//--------------------------------

	// Show PURCHASE screen?

	// Not enforced

	//--------------------------------


	if ( !isset($ipsclass->member['sub_end']) OR !$ipsclass->member['sub_end'] )

	{

		//--------------------------------

		// 1: No enforce, chosen from reg

		//--------------------------------


		if ( ! $ipsclass->vars['subsm_enforce'] and (isset($ipsclass->member['subs_pkg_chosen']) AND $ipsclass->member['subs_pkg_chosen']) )

		{

			$ipsclass->input['act'] = 'paysubs';

			$ipsclass->input['CODE'] = 'paymentmethod';

			$ipsclass->input['sub'] = $ipsclass->member['subs_pkg_chosen'];

			$ipsclass->input['nocp'] = 1;

			$ipsclass->input['msgtype'] = 'fromreg';

		}


		//--------------------------------

		// Show PURCHASE screen?

		// Enforced

		//--------------------------------


		if ( $ipsclass->vars['subsm_enforce'] and $ipsclass->member['mgroup'] == $ipsclass->vars['subsm_nopkg_group'] )

		{

			$ipsclass->input['act'] = 'paysubs';

			$ipsclass->input['nocp'] = 1;

			$ipsclass->input['msgtype'] = 'force';


			if ( $ipsclass->member['subs_pkg_chosen'] )

			{

				$ipsclass->input['CODE'] = 'paymentmethod';

				$ipsclass->input['sub'] = $ipsclass->member['subs_pkg_chosen'];

			}

		}

	}

}


//===========================================================================

// REQUIRE AND RUN

//===========================================================================        


if ( $ipsclass->input['act'] == 'home' AND $ipsclass->vars['csite_on'] )

{

	require ROOT_PATH."sources/action_public/portal.php";

	$csite = new portal();

	$csite->ipsclass =& $ipsclass;

	$csite->auto_run();

}

else if ( $ipsclass->input['act'] == 'module' AND USE_MODULES )

{

	require ROOT_PATH."modules/module_loader.php";

	$loader = new module_loader();

	$loader->ipsclass =& $ipsclass;

	$loader->run_loader();

}

else if ( $ipsclass->input['act'] == 'component' )

{

	$file = ROOT_PATH.'sources/components_public/'. $ipsclass->txt_alphanumerical_clean( $ipsclass->input['module'] ).'.php';


	if ( file_exists( $file ) )

	{

		require_once( $file );

		$loader = new component_public();

		$loader->ipsclass =& $ipsclass;

		$loader->run_component();

	}

	else

	{

		@header( "Location: ".$ipsclass->base_url );

	}

}

else

{	 

	// Require and run

	$_pre_load = $ipsclass->memory_debug_make_flag();

	require( ROOT_PATH."sources/action_public/".$choice[strtolower($ipsclass->input['act']) ][0].".php" );

	$runme = new $choice[strtolower($ipsclass->input['act']) ][1];

	$runme->ipsclass =& $ipsclass;

	$ipsclass->memory_debug_add( "CORE: Loaded ".$choice[strtolower($ipsclass->input['act']) ][0].".php", $_pre_load );

	$runme->auto_run();

}


?>

(Pavobe Reg) #10

Hmmm, dosyć dużo składni includujących w indexie...

Ja bym otworzył wszystkie pliki php w np. CoreEditorze i wyszykał we WSZYTSKICH plikach tagu title. Gdzieś to musi być. Również (tak jak któryś z poprzedników) zapytałbym się na forum polskiego supportu IPB.


(Login 0 0) #11

Dzięki, może się uda.