Paski

Chciałbym sie dowiedzieć jak wykonać takie paski jakie zostały zastosowane tutaj?

cały obszar roboczy pokryj pionowymi paskami szerokości ok. 5-10 pixelu każdy, potem użyj filtra Filter --> Disort --> Polar coordinates