Pasożyt WIN32:Rootkit-gen [RTK]


(Pawel Lysek) #1

POMOCY !!


(13 Alek) #2

Nie zakładaj dwóch takich samych tematów.

Przeskanuj ten plik:

C:\DOCUME~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UXTVYXLN.exe

Tym lub tym skanerem. Uruchom HijackThis :arrow: Do a system scan only :arrow: zaznacz kratki przy podanych niżej wpisach :arrow: Naciśnij "Fix checked":

O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe

Pobierz Combofix, ale nie uruchamiaj go. Otwórz notatnik i wklej

File::

C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe

Plik>Zapisz jako...> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

combofix_cfscript.gif

To uruchomi combofixa, wygenerowany log dajesz na http://www.wklej.eu/, http://www.wklej.org/ lub http://www.wklejto.pl/, a w poście tylko link.


(Agatonster) #3

pablo_26 ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu


(Pawel Lysek) #4

Dziękuję za odpowiedź, ale problem jest większy gdyż folder ustawienia lokalne znikł z chwilą pojawienia się szkodnika, co zrobić w takim przypadku?


(13 Alek) #5

Wykonać to co zaleciłem


(Pawel Lysek) #6

Dziekuję za pomoc, szkodnik usunięty wszystko działa jak powinno, folder temp znów jest widoczny.

:smiley:


(13 Alek) #7

Daj log z usuwania combofixem, oraz log ze skanowania pliku, który podałem


(Pawel Lysek) #8

LOG Z KOMBOFIXu

ComboFix 09-02-28.01 - JULITA 2009-03-01 11:46:39.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.494.184 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\JULITA\Pulpit\ComboFix.exe

U¬yto nastŕpuj¦cych komend :: c:\documents and settings\JULITA\Pulpit\CFScript.txt

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090228-0] *On-access scanning disabled* (Updated)

* Utworzono nowy punkt przywracania

FILE ::

c:\windows\system32\olhrwef.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Autorun.inf

c:\windows\system32\nmdfgds0.dll

c:\windows\system32\nmdfgds1.dll

c:\windows\system32\olhrwef.exe

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-01 do 2009-03-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-01 11:35 . 2009-03-01 11:42

2009-02-28 23:51 . 2009-02-28 23:51

2009-02-28 17:44 . 2009-02-28 17:44

2009-02-28 17:24 . 2007-01-18 13:00 3,968 --a------ c:\windows\system32\drivers\AvgArCln.sys

2009-02-28 16:40 . 2009-02-28 16:41 250 --a------ c:\windows\gmer.ini

2009-02-28 11:49 . 2009-02-26 08:47 103,663 -r-hs---- C:\wx8o0bt1.com

2009-02-18 16:22 . 2009-02-18 16:22

2009-02-14 20:55 . 2009-02-14 20:55

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-28 18:40 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help

2009-02-21 11:14 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\Skype

2009-02-21 11:12 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\skypePM

2009-01-26 21:44 --------- d-----w c:\program files\Google

2009-01-03 19:25 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\Reallusion

2009-01-03 19:14 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-01-03 19:14 --------- d-----w c:\program files\Reallusion

2009-01-03 19:09 --------- d-----w c:\program files\Brother

2009-01-03 18:40 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\InstallShield

2009-01-03 18:39 --------- d-----w c:\program files\Nuance

2009-01-03 18:38 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft

2009-01-03 18:37 --------- d-----w c:\program files\Common Files\ScanSoft Shared

2009-01-03 18:36 --------- d-----w c:\program files\ScanSoft

2009-01-03 18:35 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Brother

2009-01-01 12:45 --------- d-----w c:\program files\7-Zip

2008-08-13 19:53 92,064 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmmdm.sys

2008-08-13 19:53 9,232 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmmdfl.sys

2008-08-13 19:53 79,328 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmserd.sys

2008-08-13 19:53 66,656 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmbus.sys

2008-08-13 19:53 6,208 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmcmnt.sys

2008-08-13 19:53 5,936 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmwhnt.sys

2008-08-13 19:53 4,048 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmcr.sys

2008-08-13 19:53 25,600 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\usbsermptxp.sys

2008-08-13 19:52 22,768 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\usbsermpt.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "c:\program files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2008-07-16 1266992]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"TOSCDSPD"="c:\program files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe" [2003-09-15 65536]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 1667584]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-09-29 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2004-10-08 155648]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2004-10-08 126976]

"Toshiba Hotkey Utility"="c:\program files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" [2004-12-01 1089536]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2004-10-08 98394]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2004-10-08 688218]

"PadTouch"="c:\program files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe" [2004-11-17 1077327]

"SmoothView"="c:\program files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe" [2004-11-26 118784]

"dla"="c:\windows\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-09-28 127035]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]

"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2006-11-24 487424]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 57344]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-08-07 155648]

"iPlusManager"="c:\program files\iPlus\iPlusChecker.exe" [2008-05-30 409600]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-02-16 81920]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-09-12 36352]

"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-12-09 185872]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" [bU]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

c:\documents and settings\JULITA\Menu Start\Programy\Autostart\

Cyber-shot Viewer Media Check Tool.lnk - c:\program files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2008-08-07 155648]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

RAMASST.lnk - c:\windows\system32\RAMASST.exe [2008-08-07 155648]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE"=

"c:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"8461:TCP"= 8461:TCP:GoD High Port

"8462:TCP"= 8462:TCP:GoD Low Port

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-08-11 114768]

R1 SMBHC;Sterownik kontrolera hosta magistrali zarządzania systemem firmy Microsoft;c:\windows\system32\drivers\smbhc.sys [2004-11-29 6784]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-08-11 20560]

R2 GtDetectSc;GtDetectSc Service;c:\program files\iPlus\Drivers\Driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe [2008-08-11 204800]

R2 GtFlashSwitch;GtFlashSwitch Service;c:\program files\iPlus\Drivers\Driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe [2008-08-11 204800]

R3 SMBBATT;Sterownik baterii inteligentnej Microsoft;c:\windows\system32\drivers\smbbatt.sys [2004-11-29 16128]

S3 IPN2220;INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\drivers\i2220ntx.sys [2004-12-03 155392]

S3 MEMSWEEP2;MEMSWEEP2;\??\c:\windows\system32\24.tmp --> c:\windows\system32\24.tmp [?]

S3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2005-08-02 32512]

S3 UUY;UUY;c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UUY.exe --> c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UUY.exe [?]

S3 UXTVYXLN;UXTVYXLN;c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UXTVYXLN.exe --> c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UXTVYXLN.exe [?]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\C]

\Shell\AutoRun\command - C:\wx8o0bt1.com

\Shell\open\Command - C:\wx8o0bt1.com

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{239529f1-0585-11de-bef4-00c09f6e9760}]

\Shell\AutoRun\command - E:\wx8o0bt1.com

\Shell\open\Command - E:\wx8o0bt1.com

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{f2d2c590-64d0-11dd-bcee-00c09f6e9760}]

\Shell\AutoRun\command - E:\nideiect.com

\Shell\explore\Command - E:\nideiect.com

\Shell\open\Command - E:\nideiect.com

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: mks.com.pl

TCP: {C6B82640-1B47-489C-B9AA-F7347BA502FD} = 212.2.96.51 212.2.96.52

DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - hxxp://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-01 11:51:08

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MEMSWEEP2]

"ImagePath"="\??\c:\windows\system32\24.tmp"

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

c:\program files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

c:\program files\Toshiba\ConfigFree\CFSvcs.exe

c:\windows\system32\DVDRAMSV.exe

c:\windows\system32\wdfmgr.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\program files\Toshiba\Program narzc:\program files\Toshiba\ConfigFree\NDSTray.exe

c:\windows\system32\igfxext.exe

c:\program files\iPlus\iPlusManager.exe

c:\program files\Brother\ControlCenter3\BrccMCtl.exe

c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcMon.exe

c:\program files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-03-01 11:53:50 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-01 10:53:47

Przed: 26 143 584 256 bajtów wolnych

Po: 26,151,944,192 bajtów wolnych

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

187 --- E O F --- 2008-08-14 08:08:43

-- Dodane 02.03.2009 (Pn) 20:38 --

link o loga z www.wklej.eu chyba coś namieszałem bo tam żadnej odpowiedzi już nie dostałem

http://www.wklej.eu/index.php?id=2b579d5e14

Tak przy okazji może masz jakiś pomysł na mój problem z wordem?

gdy piszę w Wordzie tekst to po pewnym czasie cały tekst zostaje automatycznie zaznaczony na niebiesko i nie można już nic więcej napisać?

Dzieje się to wówczas, gdy komputer chodzi min ok godziny. W pozostałych programach wszystko jest ok.


(13 Alek) #9

Do usunięcia infekcji z pendrive użyj tych programów

Otwórz notatnik i wklej

File::

C:\wx8o0bt1.com 


Folder::

C:\32788R22FWJFW 


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\C]{705E9481-27B1-7C41-28BD-8E93811F4081}]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{239529f1-0585-11de-bef4-00c09f6e9760}]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f2d2c590-64d0-11dd-bcee-00c09f6e9760}]

Plik>Zapisz jako...> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

combofix_cfscript.gif

To uruchomi combofixa, wygenerowany log dajesz na http://www.wklej.eu/, http://www.wklej.org/ lub http://www.wklejto.pl/, a w poście tylko link.


(Pawel Lysek) #10

log z combofifa

ComboFix 09-02-28.01 - JULITA 2009-03-02 23:15:16.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.494.173 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\JULITA\Pulpit\ComboFix.exe

Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\JULITA\Pulpit\CFScript.txt

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090302-0] *On-access scanning disabled* (Updated)

* Utworzono nowy punkt przywracania

FILE ::

C:\wx8o0bt1.com

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\32788R22FWJFW

C:\wx8o0bt1.com

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-02 do 2009-03-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-28 23:51 . 2009-02-28 23:51

2009-02-28 17:44 . 2009-02-28 17:44

2009-02-28 17:24 . 2007-01-18 13:00 3,968 --a------ c:\windows\system32\drivers\AvgArCln.sys

2009-02-28 16:40 . 2009-02-28 16:41 250 --a------ c:\windows\gmer.ini

2009-02-18 16:22 . 2009-02-18 16:22

2009-02-14 20:55 . 2009-02-14 20:55

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-28 18:40 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help

2009-02-21 11:14 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\Skype

2009-02-21 11:12 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\skypePM

2009-01-26 21:44 --------- d-----w c:\program files\Google

2009-01-03 19:25 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\Reallusion

2009-01-03 19:14 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-01-03 19:14 --------- d-----w c:\program files\Reallusion

2009-01-03 19:09 --------- d-----w c:\program files\Brother

2009-01-03 18:40 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\InstallShield

2009-01-03 18:39 --------- d-----w c:\program files\Nuance

2009-01-03 18:38 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft

2009-01-03 18:37 --------- d-----w c:\program files\Common Files\ScanSoft Shared

2009-01-03 18:36 --------- d-----w c:\program files\ScanSoft

2009-01-03 18:35 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Brother

2008-08-13 19:53 92,064 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmmdm.sys

2008-08-13 19:53 9,232 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmmdfl.sys

2008-08-13 19:53 79,328 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmserd.sys

2008-08-13 19:53 66,656 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmbus.sys

2008-08-13 19:53 6,208 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmcmnt.sys

2008-08-13 19:53 5,936 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmwhnt.sys

2008-08-13 19:53 4,048 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmcr.sys

2008-08-13 19:53 25,600 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\usbsermptxp.sys

2008-08-13 19:52 22,768 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\usbsermpt.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-03-01_11.52.59.82 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

  • 2009-03-02 18:47:06 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_518.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "c:\program files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2008-07-16 1266992]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"TOSCDSPD"="c:\program files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe" [2003-09-15 65536]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 1667584]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-09-29 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2004-10-08 155648]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2004-10-08 126976]

"Toshiba Hotkey Utility"="c:\program files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" [2004-12-01 1089536]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2004-10-08 98394]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2004-10-08 688218]

"PadTouch"="c:\program files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe" [2004-11-17 1077327]

"SmoothView"="c:\program files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe" [2004-11-26 118784]

"dla"="c:\windows\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-09-28 127035]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]

"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2006-11-24 487424]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 57344]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-08-07 155648]

"iPlusManager"="c:\program files\iPlus\iPlusChecker.exe" [2008-05-30 409600]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-02-16 81920]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-09-12 36352]

"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-12-09 185872]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" [bU]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

c:\documents and settings\JULITA\Menu Start\Programy\Autostart\

Cyber-shot Viewer Media Check Tool.lnk - c:\program files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2008-08-07 155648]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

RAMASST.lnk - c:\windows\system32\RAMASST.exe [2008-08-07 155648]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE"=

"c:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"8461:TCP"= 8461:TCP:GoD High Port

"8462:TCP"= 8462:TCP:GoD Low Port

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-08-11 114768]

R1 SMBHC;Sterownik kontrolera hosta magistrali zarządzania systemem firmy Microsoft;c:\windows\system32\drivers\smbhc.sys [2004-11-29 6784]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-08-11 20560]

R2 GtDetectSc;GtDetectSc Service;c:\program files\iPlus\Drivers\Driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe [2008-08-11 204800]

R2 GtFlashSwitch;GtFlashSwitch Service;c:\program files\iPlus\Drivers\Driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe [2008-08-11 204800]

R3 SMBBATT;Sterownik baterii inteligentnej Microsoft;c:\windows\system32\drivers\smbbatt.sys [2004-11-29 16128]

S3 IPN2220;INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\drivers\i2220ntx.sys [2004-12-03 155392]

S3 MEMSWEEP2;MEMSWEEP2;\??\c:\windows\system32\24.tmp --> c:\windows\system32\24.tmp [?]

S3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2005-08-02 32512]

S3 UUY;UUY;c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UUY.exe --> c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UUY.exe [?]

S3 UXTVYXLN;UXTVYXLN;c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UXTVYXLN.exe --> c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UXTVYXLN.exe [?]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{239529f1-0585-11de-bef4-00c09f6e9760}]

\Shell\AutoRun\command - E:\wx8o0bt1.com

\Shell\open\Command - E:\wx8o0bt1.com

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{f2d2c590-64d0-11dd-bcee-00c09f6e9760}]

\Shell\AutoRun\command - E:\nideiect.com

\Shell\explore\Command - E:\nideiect.com

\Shell\open\Command - E:\nideiect.com

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.onet.pl/

IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: mks.com.pl

TCP: {C6B82640-1B47-489C-B9AA-F7347BA502FD} = 212.2.96.51 212.2.96.52

DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - hxxp://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-02 23:17:15

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MEMSWEEP2]

"ImagePath"="\??\c:\windows\system32\24.tmp"

.

Czas ukończenia: 2009-03-02 23:18:39

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-02 22:18:30

ComboFix2.txt 2009-03-01 10:53:51

Przed: 26 097 668 096 bajtów wolnych

Po: 26,108,256,256 bajtów wolnych

161 --- E O F --- 2008-08-14 08:08:43

log z www.wklejto.pl

Dodane przez: ~pablo_26 (2009-03-02 23:14) -> text

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

  1. ComboFix 09-02-28.01 - JULITA 2009-03-02 23:15:16.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.494.173 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:documents and settingsJULITAPulpitComboFix.exe

U�yto nast�puj�cych komend :: c:documents and settingsJULITAPulpitCFScript.txt

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090302-0] *On-access scanning disabled* (Updated)

* Utworzono nowy punkt przywracania

FILE ::

C:wx8o0bt1.com

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usuni�to )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:32788R22FWJFW

C:wx8o0bt1.com

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-02 do 2009-03-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-28 23:51 . 2009-02-28 23:51

2009-02-28 17:44 . 2009-02-28 17:44

2009-02-28 17:24 . 2007-01-18 13:00 3,968 --a------ c:windowssystem32driversAvgArCln.sys

2009-02-28 16:40 . 2009-02-28 16:41 250 --a------ c:windowsgmer.ini

2009-02-18 16:22 . 2009-02-18 16:22

2009-02-14 20:55 . 2009-02-14 20:55

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-28 18:40 --------- d-----w c:documents and settingsAll UsersDane aplikacjiMicrosoft Help

2009-02-21 11:14 --------- d-----w c:documents and settingsJULITADane aplikacjiSkype

2009-02-21 11:12 --------- d-----w c:documents and settingsJULITADane aplikacjiskypePM

2009-01-26 21:44 --------- d-----w c:program filesGoogle

2009-01-03 19:25 --------- d-----w c:documents and settingsJULITADane aplikacjiReallusion

2009-01-03 19:14 --------- d--h--w c:program filesInstallShield Installation Information

2009-01-03 19:14 --------- d-----w c:program filesReallusion

2009-01-03 19:09 --------- d-----w c:program filesBrother

2009-01-03 18:40 --------- d-----w c:documents and settingsJULITADane aplikacjiInstallShield

2009-01-03 18:39 --------- d-----w c:program filesNuance

2009-01-03 18:38 --------- d-----w c:documents and settingsAll UsersDane aplikacjiScanSoft

2009-01-03 18:37 --------- d-----w c:program filesCommon FilesScanSoft Shared

2009-01-03 18:36 --------- d-----w c:program filesScanSoft

2009-01-03 18:35 --------- d-----w c:documents and settingsAll UsersDane aplikacjiBrother

2008-08-13 19:53 92,064 ----a-w c:documents and settingsJULITAmqdmmdm.sys

2008-08-13 19:53 9,232 ----a-w c:documents and settingsJULITAmqdmmdfl.sys

2008-08-13 19:53 79,328 ----a-w c:documents and settingsJULITAmqdmserd.sys

2008-08-13 19:53 66,656 ----a-w c:documents and settingsJULITAmqdmbus.sys

2008-08-13 19:53 6,208 ----a-w c:documents and settingsJULITAmqdmcmnt.sys

2008-08-13 19:53 5,936 ----a-w c:documents and settingsJULITAmqdmwhnt.sys

2008-08-13 19:53 4,048 ----a-w c:documents and settingsJULITAmqdmcr.sys

2008-08-13 19:53 25,600 ----a-w c:documents and settingsJULITAusbsermptxp.sys

2008-08-13 19:52 22,768 ----a-w c:documents and settingsJULITAusbsermpt.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-03-01_11.52.59.82 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

  • 2009-03-02 18:47:06 16,384 ----atw c:windowsTempPerflib_Perfdata_518.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domy�lne, prawid�owe wpisy nie s� pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks]

"{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "c:program filesWinamp Toolbarwinamptb.dll" [2008-07-16 1266992]

[HKEY_CLASSES_ROOTclsid{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]

[HKEY_CLASSES_ROOTWINAMPTB.AOLTBSearch.1]

[HKEY_CLASSES_ROOTTypeLib{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOTWINAMPTB.AOLTBSearch]

[HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]

"CTFMON.EXE"="c:windowssystem32ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"TOSCDSPD"="c:program filesTOSHIBATOSCDSPDtoscdspd.exe" [2003-09-15 65536]

"MSMSGS"="c:program filesMessengermsmsgs.exe" [2004-08-04 1667584]

"swg"="c:program filesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe" [2008-09-29 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]

"IgfxTray"="c:windowssystem32igfxtray.exe" [2004-10-08 155648]

"HotKeysCmds"="c:windowssystem32hkcmd.exe" [2004-10-08 126976]

"Toshiba Hotkey Utility"="c:program filesToshibaWindows UtilitiesHotkey.exe" [2004-12-01 1089536]

"SynTPLpr"="c:program filesSynapticsSynTPSynTPLpr.exe" [2004-10-08 98394]

"SynTPEnh"="c:program filesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe" [2004-10-08 688218]

"PadTouch"="c:program filesTOSHIBATouch and LaunchPadExe.exe" [2004-11-17 1077327]

"SmoothView"="c:program filesTOSHIBAProgram narz�dziowy TOSHIBA Zooming UtilitySmoothView.exe" [2004-11-26 118784]

"dla"="c:windowssystem32dlatfswctrl.exe" [2004-09-28 127035]

"GrooveMonitor"="c:program filesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]

"Sony Ericsson PC Suite"="c:program filesSony EricssonMobile2Application LauncherApplication Launcher.exe" [2006-11-24 487424]

"Adobe Photo Downloader"="c:program filesAdobePhotoshop Album Starter Edition3.0Appsapdproxy.exe" [2005-06-06 57344]

"QuickTime Task"="c:program filesQuickTimeqttask.exe" [2008-08-07 155648]

"iPlusManager"="c:program filesiPlusiPlusChecker.exe" [2008-05-30 409600]

"avast!"="c:progra~1ALWILS~1Avast4ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"ISUSPM Startup"="c:progra~1COMMON~1INSTAL~1UPDATE~1ISUSPM.exe" [2004-06-16 221184]

"ISUSScheduler"="c:program filesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceissch.exe" [2005-02-16 81920]

"WinampAgent"="c:program filesWinampwinampa.exe" [2008-09-12 36352]

"TkBellExe"="c:program filesCommon FilesRealUpdate_OBrealsched.exe" [2008-12-09 185872]

"SSBkgdUpdate"="c:program filesCommon FilesScansoft SharedSSBkgdUpdateSSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:program filesScanSoftPaperPortpptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:program filesScanSoftPaperPortIndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:program filesScanSoftPaperPortEregEreg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:program filesBrotherBrmfcmonBrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:program filesBrotherControlCenter3brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" [bU]

[HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]

"CTFMON.EXE"="c:windowssystem32CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

c:documents and settingsJULITAMenu StartProgramyAutostart

Cyber-shot Viewer Media Check Tool.lnk - c:program filesSonySony Picture UtilityVolumeWatcherSPUVolumeWatcher.exe [2008-08-07 155648]

c:documents and settingsAll UsersMenu StartProgramyAutostart

RAMASST.lnk - c:windowssystem32RAMASST.exe [2008-08-07 155648]

[HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileAuthorizedApplicationsList]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE"=

"c:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

[HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileGloballyOpenPortsList]

"8461:TCP"= 8461:TCP:GoD High Port

"8462:TCP"= 8462:TCP:GoD Low Port

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:windowssystem32driversaswSP.sys [2008-08-11 114768]

R1 SMBHC;Sterownik kontrolera hosta magistrali zarz�dzania systemem firmy Microsoft;c:windowssystem32driverssmbhc.sys [2004-11-29 6784]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:windowssystem32driversaswFsBlk.sys [2008-08-11 20560]

R2 GtDetectSc;GtDetectSc Service;c:program filesiPlusDriversDriver2kGTMaxGtDetectSc.exe [2008-08-11 204800]

R2 GtFlashSwitch;GtFlashSwitch Service;c:program filesiPlusDriversDriver2kGTMaxGtFlashSwitch.exe [2008-08-11 204800]

R3 SMBBATT;Sterownik baterii inteligentnej Microsoft;c:windowssystem32driverssmbbatt.sys [2004-11-29 16128]

S3 IPN2220;INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card Driver;c:windowssystem32driversi2220ntx.sys [2004-12-03 155392]

S3 MEMSWEEP2;MEMSWEEP2;??c:windowssystem3224.tmp --> c:windowssystem3224.tmp [?]

S3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:windowssystem32driversnpf.sys [2005-08-02 32512]

S3 UUY;UUY;c:docume~1JULITAUSTAWI~1TempUUY.exe --> c:docume~1JULITAUSTAWI~1TempUUY.exe [?]

S3 UXTVYXLN;UXTVYXLN;c:docume~1JULITAUSTAWI~1TempUXTVYXLN.exe --> c:docume~1JULITAUSTAWI~1TempUXTVYXLN.exe [?]

[HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermountpoints2{239529f1-0585-11de-bef4-00c09f6e9760}]

ShellAutoRuncommand - E:wx8o0bt1.com

ShellopenCommand - E:wx8o0bt1.com

[HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermountpoints2{f2d2c590-64d0-11dd-bcee-00c09f6e9760}]

ShellAutoRuncommand - E:nideiect.com

ShellexploreCommand - E:nideiect.com

ShellopenCommand - E:nideiect.com

.

.

------- Skan uzupe�niaj�cy -------

.

uStart Page = hxxp://www.onet.pl/

IE: &Winamp Search - c:documents and settingsAll UsersDane aplikacjiWinamp ToolbarieToolbarresourcesen-USlocalsearch.html

IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:progra~1MICROS~2Office12EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: mks.com.pl

TCP: {C6B82640-1B47-489C-B9AA-F7347BA502FD} = 212.2.96.51 212.2.96.52

DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - hxxp://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-02 23:17:15

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych proces�w ...

skanowanie ukrytych wpis�w autostartu ...

skanowanie ukrytych plik�w ...

skanowanie pomy�lnie uko�czone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINESystemControlSet001ServicesMEMSWEEP2]

"ImagePath"="??c:windowssystem3224.tmp"

.

Czas uko�czenia: 2009-03-02 23:18:39

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-02 22:18:30

ComboFix2.txt 2009-03-01 10:53:51

Przed: 26�097�668�096 bajt�w wolnych

Po: 26,108,256,256 bajt�w wolnych

161 --- E O F --- 2008-08-14 08:08:43

Wygenerowano w 0.082s, przy pomocy GeSHi 1.0.8


(13 Alek) #11

Otwórz notatnik i wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{239529f1-0585-11de-bef4-00c09f6e9760}]


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f2d2c590-64d0-11dd-bcee-00c09f6e9760}]

Plik :arrow: Zapisz jako... :arrow: Zmień rozszerzenie na wszystkie pliki 6e292a13ced84be1.jpg


(huber2t) #12

Podałeś błędy script rejestru

Pokaż log z ukośnikami z Combofix w tym celu wklej go na wklej.org


(13 Alek) #13

Faktycznie, dopiero teraz zaskoczyłem że, w scripcie brakuje ukośników, pablo_26 podał 2 logi w jednym poście. Sprawdzając pierwszego, wpisy skopiowałem z drugiego. Już poprawiam


(Pawel Lysek) #14

To jest log z www.wklej.org o który prosiłeś. Czy mam zrobic powyższą czynność w notatniku, o której pisałeś czy się wstrzymać, gdyż nie podałem logu z ukośnikami?

ComboFix 09-02-28.01 - JULITA 2009-03-02 23:15:16.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.494.173 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\JULITA\Pulpit\ComboFix.exe

Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\JULITA\Pulpit\CFScript.txt

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090302-0] *On-access scanning disabled* (Updated)

* Utworzono nowy punkt przywracania

FILE ::

C:\wx8o0bt1.com

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\32788R22FWJFW

C:\wx8o0bt1.com

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-02 do 2009-03-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-28 23:51 . 2009-02-28 23:51

2009-02-28 17:44 . 2009-02-28 17:44

2009-02-28 17:24 . 2007-01-18 13:00 3,968 --a------ c:\windows\system32\drivers\AvgArCln.sys

2009-02-28 16:40 . 2009-02-28 16:41 250 --a------ c:\windows\gmer.ini

2009-02-18 16:22 . 2009-02-18 16:22

2009-02-14 20:55 . 2009-02-14 20:55

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-02-28 18:40 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help

2009-02-21 11:14 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\Skype

2009-02-21 11:12 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\skypePM

2009-01-26 21:44 --------- d-----w c:\program files\Google

2009-01-03 19:25 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\Reallusion

2009-01-03 19:14 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-01-03 19:14 --------- d-----w c:\program files\Reallusion

2009-01-03 19:09 --------- d-----w c:\program files\Brother

2009-01-03 18:40 --------- d-----w c:\documents and settings\JULITA\Dane aplikacji\InstallShield

2009-01-03 18:39 --------- d-----w c:\program files\Nuance

2009-01-03 18:38 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft

2009-01-03 18:37 --------- d-----w c:\program files\Common Files\ScanSoft Shared

2009-01-03 18:36 --------- d-----w c:\program files\ScanSoft

2009-01-03 18:35 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Brother

2008-08-13 19:53 92,064 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmmdm.sys

2008-08-13 19:53 9,232 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmmdfl.sys

2008-08-13 19:53 79,328 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmserd.sys

2008-08-13 19:53 66,656 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmbus.sys

2008-08-13 19:53 6,208 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmcmnt.sys

2008-08-13 19:53 5,936 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmwhnt.sys

2008-08-13 19:53 4,048 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\mqdmcr.sys

2008-08-13 19:53 25,600 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\usbsermptxp.sys

2008-08-13 19:52 22,768 ----a-w c:\documents and settings\JULITA\usbsermpt.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-03-01_11.52.59.82 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

  • 2009-03-02 18:47:06 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_518.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "c:\program files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2008-07-16 1266992]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"TOSCDSPD"="c:\program files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe" [2003-09-15 65536]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 1667584]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-09-29 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2004-10-08 155648]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2004-10-08 126976]

"Toshiba Hotkey Utility"="c:\program files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" [2004-12-01 1089536]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2004-10-08 98394]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2004-10-08 688218]

"PadTouch"="c:\program files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe" [2004-11-17 1077327]

"SmoothView"="c:\program files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe" [2004-11-26 118784]

"dla"="c:\windows\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-09-28 127035]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]

"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2006-11-24 487424]

"Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 57344]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-08-07 155648]

"iPlusManager"="c:\program files\iPlus\iPlusChecker.exe" [2008-05-30 409600]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-02-16 81920]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-09-12 36352]

"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-12-09 185872]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" [bU]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

c:\documents and settings\JULITA\Menu Start\Programy\Autostart\

Cyber-shot Viewer Media Check Tool.lnk - c:\program files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2008-08-07 155648]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

RAMASST.lnk - c:\windows\system32\RAMASST.exe [2008-08-07 155648]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE"=

"c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE"=

"c:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"8461:TCP"= 8461:TCP:GoD High Port

"8462:TCP"= 8462:TCP:GoD Low Port

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-08-11 114768]

R1 SMBHC;Sterownik kontrolera hosta magistrali zarządzania systemem firmy Microsoft;c:\windows\system32\drivers\smbhc.sys [2004-11-29 6784]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-08-11 20560]

R2 GtDetectSc;GtDetectSc Service;c:\program files\iPlus\Drivers\Driver2k\GTMax\GtDetectSc.exe [2008-08-11 204800]

R2 GtFlashSwitch;GtFlashSwitch Service;c:\program files\iPlus\Drivers\Driver2k\GTMax\GtFlashSwitch.exe [2008-08-11 204800]

R3 SMBBATT;Sterownik baterii inteligentnej Microsoft;c:\windows\system32\drivers\smbbatt.sys [2004-11-29 16128]

S3 IPN2220;INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\drivers\i2220ntx.sys [2004-12-03 155392]

S3 MEMSWEEP2;MEMSWEEP2;\??\c:\windows\system32\24.tmp --> c:\windows\system32\24.tmp [?]

S3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2005-08-02 32512]

S3 UUY;UUY;c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UUY.exe --> c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UUY.exe [?]

S3 UXTVYXLN;UXTVYXLN;c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UXTVYXLN.exe --> c:\docume~1\JULITA\USTAWI~1\Temp\UXTVYXLN.exe [?]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{239529f1-0585-11de-bef4-00c09f6e9760}]

\Shell\AutoRun\command - E:\wx8o0bt1.com

\Shell\open\Command - E:\wx8o0bt1.com

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{f2d2c590-64d0-11dd-bcee-00c09f6e9760}]

\Shell\AutoRun\command - E:\nideiect.com

\Shell\explore\Command - E:\nideiect.com

\Shell\open\Command - E:\nideiect.com

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.onet.pl/

IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: mks.com.pl

TCP: {C6B82640-1B47-489C-B9AA-F7347BA502FD} = 212.2.96.51 212.2.96.52

DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - hxxp://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-02 23:17:15

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MEMSWEEP2]

"ImagePath"="\??\c:\windows\system32\24.tmp"

.

Czas ukończenia: 2009-03-02 23:18:39

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-02 22:18:30

ComboFix2.txt 2009-03-01 10:53:51

Przed: 26 097 668 096 bajtów wolnych

Po: 26,108,256,256 bajtów wolnych

161 --- E O F --- 2008-08-14 08:08:43


(system) #15

Już drugi raz podajesz błędny fix rejestru. Nie zadziałał on w ComboFix, nie zadziała jako Fix.reg. Zastanów się co chcesz zrobić? Bo jeżeli chcesz usunąć klucz, to pamiętaj o -.


(huber2t) #16

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj tych programów

Wklej do notatnika:

Driver::

MEMSWEEP2

UUY

UXTVYXLN


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{239529f1-0585-11de-bef4-00c09f6e9760}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f2d2c590-64d0-11dd-bcee-00c09f6e9760}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link