PCI Device

Znajduje sie to w Menedżerze urządzeń. Do czego to jest w ogółe potrzebne?

Jest to zintegrowana karta graficzna (…)