PCI Device


(Sebans3) #1

Znajduje sie to w Menedżerze urządzeń. Do czego to jest w ogółe potrzebne?


(El Presidento) #2

Jest to zintegrowana karta graficzna (…)