PDF Screen i Press - czym jest?


(fake300) #1

Jak w temacie, czym jest PDF screen i press?

Czyli wersja z rozkładówką i bez?


(Kmazur) #2

wersja "screen" (ekran) to PDFy do oglądania na monitorze -- grafika bitmapowa (np. zdjęcia) jest resamplowana do rozdzielczoiści 72 dpi, co powoduje, że wynikowy plik PDF jest mały

w wersji "press" rozdzielczość obrazków nie jest mniejsza niż np. 300 dpi, takie PDFy nadają się druku wysokiej jakości (stąd 'press' -- prasa, magazyny kolorowe); otrzymane PDFy są znacznie większe niż te w wersji screen


(fake300) #3

Rozumiem, dzięki śliczne