Pecet mi pracuje jak "szalony", a nic z nim nie robię :?


(Color Greg) #1

Hej.. Prosze o sprawdzenia loga. Pecet mi pracuje jak szalony, a nic z nim nie robię :?

ComboFix 09-01-08.01 - greg 2009-01-08 20:03:59.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.1.1033.18.3326.2259 [GMT 0:00]

Running from: c:\users\greg\Desktop\ComboFix.exe

AV: Kaspersky Internet Security *On-access scanning disabled* (Updated)

FW: Kaspersky Internet Security *disabled*

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


c:\users\greg\AppData\Local\yasya.dat

c:\users\greg\AppData\Local\yasya.exe

c:\users\greg\AppData\Local\yasya_nav.dat

c:\users\greg\AppData\Local\yasya_navps.dat


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-12-08 to 2009-01-08 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-01-07 19:26 . 2009-01-07 19:26	
hijackThis:

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:04:15, on 08/01/2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Users\greg\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Windows\system32\notepad.exe C:\Windows\Explorer.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\Users\greg\AppData\Local\Temp\Rar$EX00.028\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/star R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: IE Developer Toolbar BHO - {CC7E636D-39AA-49b6-B511-65413DA137A1} - C:\Program Files\Microsoft\Internet Explorer Developer Toolbar\IEDevToolbar.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe" O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe O4 - HKLM..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM..\Run: [LXCFCATS] rundll32 C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@16 O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start O4 - HKCU..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Users\greg\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: IE Developer Toolbar - {48FFE35F-36D9-44bd-A6CC-1D34414EAC0D} - C:\Program Files\Microsoft\Internet Explorer Developer Toolbar\IEDevToolbar.dll O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD DE\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: lxcf_device - - C:\Windows\system32\lxcfcoms.exe O23 - Service: mental ray Standalone 3.6.1 for Autodesk Maya 2008 (32 bit) (MAYAMR361) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing) O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2008_32) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2009 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2009_32) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: SPM License Service (SPMLM) - mental images GmbH - C:\Windows\system32\spm\spmd.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 7540 bytes

Dzieki


(huber2t) #2

Skorzystaj z Malwarebytes' Anti-Malware

usuń ręcznie folder C:\Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Gutek) #3

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052