Peedy czyli wytresuj sobie papugę!


(Marcinch7) #1

peedyzh3.png

Peedy jest postacią programu MS Agent, który jest domyślnie w XP. Postacie agenta kryją się tu:

*C:\WINDOWS\msagent\chars*

oraz:

*C:\WINDOWS\srchasst\chars*

Aby zaprogramować Peedy'iego trzeba posiadać: VB6, Delphi lub VBS wbudowany w system.

1. Pobieramy Peedy'iego z tąd: http://www.msagentring.org/download.aspx?char=peedy jest on w formie archiwum SFX i wypakowuje się do: C:\WINDOWS\msagent\chars\ (jest to krok opcjonalny, możemy użyć systemowego czarodzieja merlina).

2. Dla VB6 Tworzymy nowy projekt, dodajemy do niego kontrolkę Microsoft Agent Control 2.0, upuszczamy na projekt. Dodajemy taki kod:

Private Sub Form_Load()

Agent1.Characters.Load "Peedy", "C:\Windows\msagent\chars\Peedy.acs"

Set objPeedy = Agent1.Characters.Character("Peedy")

objPeedy.Show

objPeedy.Speak ("Peedy czyli wytresuj sobie papugę!")

End Sub

lub:

Private Sub Form_Load()

Agent1.Characters.Load "Merlin", "C:\Windows\msagent\chars\merlin.acs"

Set objPeedy = Agent1.Characters.Character("Merlin")

objPeedy.Show

objPeedy.Speak ("Merlin to czarodziej wbudowany w system :P")

End Sub

2. Dla VBS Tworzymy plik *.VBS o zawartości:

agFl = "C:\Windows\Msagent\Chars\Peedy.acs"


Set objAgent = CreateObject("Agent.Control.2")


objAgent.Connected = TRUE

objAgent.Characters.Load "Peedy", agFl


Set objCharacter = objAgent.Characters.Character("Peedy")


objCharacter.Show

objCharacter.Speak "Peedy czyli wytresuj sobie papugę!"


Do While objCharacter.Visible = TRUE

	Wscript.Sleep 250

Loop

lub:

agFl = "C:\Windows\Msagent\Chars\merlin.acs"


Set objAgent = CreateObject("Agent.Control.2")


objAgent.Connected = TRUE

objAgent.Characters.Load "Merlin", agFl


Set objCharacter = objAgent.Characters.Character("Merlin")


objCharacter.Show

objCharacter.Speak "Merlin to czarodziej wbudowany w system :P"


Do While objCharacter.Visible = TRUE

	Wscript.Sleep 250

Loop

2. Dla Delphi

http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/printversion/printversion_52991.html