Pełno okien się otwiera (jakieś smieci z sieci)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:34:21, on 07-02-04

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CMD32.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\UNZIPPED\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:{367A1E03-0000-1045–POPO0030}\BAR888.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:{367A1E03-0000-1045–POPO0030}\BAR888.DLL

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\SYSTEM\cmd32.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile

O4 - HKLM…\Run: [Kernel32] C:\WINDOWS\SYSTEM\Kernel.dll

O4 - HKLM…\Run: [{067A1E03-0000-1045–popo0030}] “{067A1E03-0000-1045–popo0030}\Update.exe” te-110-12-0000273

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - Startup: FOLDER.HTT

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Global Startup: FOLDER.HTT

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Złączono Posty : 04.02.2007 (Nie) 11:39

Zapomniałem ładnie poprosić o sprawdzenie loga :roll:

spinaker proszę objąć log znacznikami, zgodnie z tematami w tym dziale o ich prawidłowym wklejaniu na forum

Pliki i foldery zaznaczone kasujesz ręcznie z dysku będąc w trybie awaryjnym natomiast wpisy w HijackThis.

Użyj skanerów on-line - http://virusscan.jotti.org/. Uwzględnij skaner Kasperskiego.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.