[perl] obsługa cookies i redirecty

Witam, chce zbudować sobie mechanizm sesji oparty na CGI:COOKIE, niestety mam problemy i chce poprosić oo pomoc.

Z tego co zrozumiałem, to tworzenie i wysłanie powinno wyglądać tak:

my $p=new CGI;

my $cookie = new CGI::Cookie(-name=>‘tekst’,-value=>123456);

$p->header(-cookie=>$cookie);

a odczyt cookie np tak:

%cookies = fetch CGI::Cookie;

if (defined($cookies{tekst}))

{

print “cookie istnieje”;

}

niestety odczyt nie dzieła…

innym problemem jest brak przekierowania, gdy umieszcze kod na jakiejś stronie, np w pliku index.cgi umieściłem kod:

print $p->redirect(‘display.cgi’);

i otrzymuje informacje: Status 302 found location display.cgi

oba pliki są w tym samym katalogu…