Personal Shield Pro - kolejna ofiara


(1resyl) #1

Witam.

Wczoraj wieczorem uaktywnił się na moim laptopie Personal Shield Pro. Proszę o pomoc w zwalczeniu.

Logi z OTL: http://wklej.org/id/581607/ i http://wklej.org/id/581614/ oraz z UsbFix: http://wklej.org/id/581615/


(Leon$) #2

OTL w oknie Custom Scans-Fixes (własne opcje skanowania/skrypt)wklej następujący skrypt:

Kliknij w Run Fix (Wykonaj scrypt). Zatwierdź restart komputera.

Pokaż log z usuwania.

potem nowy log OTL robiony opcją Run Scan (Skanuj)

:slight_smile: