Pętla do while


(M8 R Ias0ym) #1

Jak zmienić warunek w poniższym kodzie aby po naciśnięciu t nie zapętlała a dowolnego klawisza zapętlała.

{

cout << "Wprowadz znak\n";

cin >> znak;

}while (znak == "t" );

(Jarek P) #2

popatrz na operatory arytmetyczne. Z tego, co pamiętam wszystko oprócz powinno być !=

a więc powinno być:

...

}while (znak != "t" );


(M8 R Ias0ym) #3

Dzięki pomogło


(Johny) #4

While łączy się z zaprzeczeniem "nie",np. obsługa plików

FILE *plik;

plik=fopen ("jakisplik","r");

while (plik!=EOF)

{

fscanf (plik,"%a %b %c",&a,&b,c&)

}

close (plik);