Pętla do...while

Proszę o przykład prostego programu z zastosowaniem instrukcji do{ //instrukcje powtarzane przez pętlę }while(warunek);

Milion będzie w kursach nauki programowania.

Poczytaj o pętlach.
Przykładem jest odczyt pliku
do
{
fscanf (a,b,c);
}
while (plik!=EOF)
To jest “rób” “dopóki zachodzi warunek”

Próbowałeś wpisać w google? Np. 10 razy wyświetlić 'Hello world" za pomocą inkrementacji zmiennej do czasu, jak nie jest równa 10?

Pani Toono aka @Wiktor.Bogast proszę też wkleić przykład.