Pętla Do - zapętlanie mimo spełnienie warunku


#1

Mam problem z pętlą do. Oto kod:

#include

#include

using namespace std;


void main()

{

	int liczba;


	do

	{

		cout<<"Wpisz 10 ";

		cin>>liczba;

	}while (liczba=10);

	cout<<"dobrze";

		getch();

}

Mimo iż wpisuję 10 nadal funkcja się zapętla. Kod jest przepisany z "Od zera do gier kodera", nie wiem gdzie popełniłem błąd, proszę o pomoc...

Visual C++ 2005 i Windows Xp


(Sawyer47) #2

W C++ operator porównania to == (dwa znaki równości), aktualnie przypisujesz do zmiennej liczba wartość 10.


#3

Jeśli skompiluje takie coś:

}while (liczba==10);

Wtedy wchodzi każda liczba oprócz 10, przeciwnie niż ja chcę.


(Marcinch7) #4

liczba!=10


#5

Ok dzięki wszystko działa