Pętla while i "z"


(Rmika) #1

Witam...

Tam taki problem, podczas pisania captacha chciałem napisać kod, który będzie mi tworzał tablice, że zmienną $t zawierające wszystkie litery alfabetu ale działa to tylko jak podam przed ostatnią litere "y"... na "z" dzieją się dziwne rzeczy... wkleją kod samej pętli... Niech ktoś to przetestuje z "z"

$nt = 0;$wt = 'a';

while ($wt <= 'y') {

  $t[$nt] = $wt;

  $nt++;$wt++;

  }

(adpawl) #2

ech.... a nie lepiej tak?

<?php

for ($i=0; $i<=25; $i++) {

 $t[$i]=chr($i+97);

}


print_r($t);

?>

albo:

<?php

$t=array();

for ($i=97; $i<=122; $i++) array_push($t, chr($i));


print_r($t);

?>

albo nawet tak:

<?php

$t=array();

foreach(range('a', 'z') as $c) array_push($t,$c);


print_r($t);

?>

??


(Rmika) #3

o kurde... o tym nie pomyślałem ale można to troszeczkę prościej...

$nt = 0;

while ($nt <= '25') {

  $t[$nt] = chr($nt+97);

  $nt++;

  }