Pętla while


(system) #1

Proszę o sprawdzenie czy mój kod jest poprawny:

i = 65;

do

{

printf("Wartosc numeryczna znaku: %c wynosi: %d.\n", i, i);

i++;

} while (i<72);

Tak ogólnie pętla while może występować na końcu pętli programowej?


(Cherry515) #2

Kod jest poprawny.

Powyższa pętla jest pętlą sterowaną od dołu i jest użyta poprawnie