Pętle Pascal


(Adrienks) #1

Witam, otóż w szkole będę musiał zaliczyć pewien dział, który obejmuje 3 pętle, są to :

  1. Pętla Repeat – Until

  2. Pętla For to Do

3.Pętla While – Do

Moja prośba jest taka, czy ktoś posiada poradnik dla zielonych, albo ogólnie poradnik na te 3 pętle w celu wyjaśnienia do czego one służą, jak robimy programy z nimi oraz przykładowe zadanka. Będę wdzięczny za pomoc.


(Sawyer47) #2

Let me google that for you... http://cpw.net.pl/pascal/kurs/13,107/

You are welcome.


(Johny) #3

Pętla for do

pętla for służy do bezwarunkowego wykonania,wykonuje się zawsze ustaloną ilość razy (od 0 do n)

jeżeli mamy konstrukcję

For i:=0 to do begin

Writeln(' ',i);

to wykona się ona od i=0 do 10 i będzie zawsze zwiększane o "1" jeśli nie ma wewnątrz pętli modyfikacji i,itp.

pętla while(warunek) wykonuje się dopóki jest spełniony warunek w nawiasie,najlepszym przykładem jest odczyt,albo zapis pliku

Assign(plik,'C:\jakisplik');

while (plik not EOF) ;dopóki nie ma końca pliku

do

Write(plik,a);

Write(plik,b);

Write(plik,c);

end;

close(plik);

Repeat

Until warunek ;

wykonuje się do momentu spełnienia warunku

np.

Repeat

Until Keypressed;

Wykonuje się tak długo,aż nie naciśniesz któregoś ze zwykłych klawiszy na klawiaturze

To są tylko przykłady,nie będą od razu poprawnie działać,ale pokazują użycie pętli