Pewne strony się nie wczytują

(Pniziniecki) #1

Witam!

Mam problem, mianowicie dziś po odpaleniu mojego lapka niektóre strony w ogóle się nie wczytują (na żadnej przeglądarce, wczoraj wszystko było ok), na normalnym PC wszystko chodzi bez problemu. Zamieszczam logi:

HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:37:34, on 2008-06-24

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TSVNCache.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUPDATE.EXE

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe

E:\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {0541290B-954E-4B9E-B9D0-907944A5F690} - C:\WINDOWS\system32\iiffGvvs.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: (no name) - {2F7CC744-3E45-4A45-8578-FBD9CDE164B6} - C:\WINDOWS\system32\vtUonoMf.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "E:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [3855745d] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bmogglgi.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [BM3b6647c1] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mqqqdynb.dll",s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1214180017453

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{285EB61E-2C94-4F4A-99C1-6142B692E048}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{285EB61E-2C94-4F4A-99C1-6142B692E048}: NameServer = 192.168.1.1

O20 - Winlogon Notify: iiffGvvs - C:\WINDOWS\SYSTEM32\iiffGvvs.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

Silent Runners:

"Silent Runners.vbs", revision 58, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"VTTimer" = "VTTimer.exe" ["S3 Graphics, Inc."]

"Apoint" = "C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe" ["Alps Electric Co., Ltd."]

"ccApp" = ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"]

"osCheck" = ""E:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"" ["Symantec Corporation"]

"3855745d" = "rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bmogglgi.dll",b" [MS]

"BM3b6647c1" = "Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mqqqdynb.dll",s" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{0541290B-954E-4B9E-B9D0-907944A5F690}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\iiffGvvs.dll" [null data]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll" ["Symantec Corporation"]

{2F7CC744-3E45-4A45-8578-FBD9CDE164B6}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\vtUonoMf.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Binder Unbind"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{30351348-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{30351347-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{3035134A-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{3035134C-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{30351346-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{30351349-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{3035134B-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{3035134D-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{3035134E-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{3035134F-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{30351350-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}" = "TortoiseSVN"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994560-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994561-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994562-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994563-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994564-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994565-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994566-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994567-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

"{C5994568-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" = "TortoiseOverlays"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll" ["http://tortoisesvn.net"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{0541290B-954E-4B9E-B9D0-907944A5F690}" = "*hO`**" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\iiffGvvs.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\

<> "Authentication Packages" = "msv1_0"|"C:\WINDOWS\system32\vtUonoMf"


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> iiffGvvs\DLLName = "iiffGvvs.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{30351349-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{FAD61B3D-699D-49B2-BE16-7F82CB4C59CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

TortoiseSVN\(Default) = "{30351349-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

TortoiseSVN\(Default) = "{30351349-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{FAD61B3D-699D-49B2-BE16-7F82CB4C59CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

TortoiseSVN\(Default) = "{30351349-7B7D-4FCC-81B4-1E394CA267EB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TortoiseSVN"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub.dll" ["http://tortoisesvn.net"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoSaveSettings" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|

Don't save settings at exit}


"ClearRecentDocsOnExit" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


"NoSMBalloonTip" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoLowDiskSpaceChecks" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoRemoteRecursiveEvents" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


"ClearRecentDocsOnExit" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


"NoStrCmpLogical" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Tapeta pulpitu.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Tapeta pulpitu.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


MSWPDShellNamespaceHandler\

"Provider" = "@%SystemRoot%\System32\WPDShextRes.dll,-501"

"CLSID" = "{A55803CC-4D53-404c-8557-FD63DBA95D24}"

"InitCmdLine" = " "

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShextAutoplay"

          \LocalServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShextAutoplay.exe" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Norton Internet Security - Uruchom pełne skanowanie systemu - Admin" -> launches: "E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exe /TASK:"C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF}" = "NCO Toolbar"

 -> {HKLM...CLSID} = "Show Norton Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll" ["Symantec Corporation"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate, Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate, ""C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

LiveUpdate, LiveUpdate, ""C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE"" ["Symantec Corporation"]

Symantec AppCore Service, SymAppCore, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"]

Symantec Lic NetConnect service, CLTNetCnService, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"]

Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon" ["Symantec Corporation"]Print Monitors:

---------------


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

OLFax Ports\Driver = "OLFMNT40.DLL" [MS]---------- (launch time: 2008-06-24 14:38:37)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 46 seconds, including 10 seconds for message boxes)

Z góry dziekuję za pomoc :wink:

(Poniaatowski) #2

Jaki masz internet ? Posiadasz jakiegoś firewalla?

(Pniziniecki) #3

Neo, na lapku przez wifi (livebox)

Firewall to NIS, ale nawet po wyłączeniu nie działa

(Poniaatowski) #4

A patrzałeś jaki masz zasięg ?

(Pniziniecki) #5

Bardzo dobry, ale nawet po przejściu na “kabel” jest to samo

(Poniaatowski) #6

Przeskanuj komputer programem SPybot i Ad-ware , po drugie zrób skan antywirusem on-line ( kaspersky ).

(Pniziniecki) #7

Dzięki za pomoc, SPybotem wykryłem “Virtumonde”, które później udało mi się wywalić

(huber2t) #8

Daj nowego loga z combofix

(Pniziniecki) #9
ComboFix 08-06-20.4 - Admin 2008-06-26 22:56:58.2 - NTFSx86