[pgSQL][PHP] - Tabela z relacją, powtarzanie się rekordów


(Mbocian 94) #1

Witam, robię aktualnie projekt, którym jest system internetowy dla szkoły, rodziców, uczniów, który będzie zawierał oceny, uwagi etc. Wybrałem bazę pgSQL, która wydaje mi się lepszym rozwiązaniem niż MySQL, ale do rzeczy. Mam tabelę klasy (klasa text primary unique not null) w której będą aktualne klasy, np. 1A,2C itd. Mam też drugą tabelę uczniowie (jakieskolumny, klasa text unique not null), między kolumną klasy w obu tabelach istnieje relacja. Problem w tym, że gdy dodaję rekord do tabeli uczniowie i znajduje się tam więcej osób z tej samej klasy, to w tabeli klasy jest tyle wartości (np. 1A) ile jest osób z tych klas. Chyba jest to normalne, ale komplikuje zarządzanie klasami przez www, gdyż zamiast jednej klasy, będzie kilka tych samych. Czy jest jakiś sposób, aby nie dublować wartości w tabeli z relacją?

-- Dodane 21.10.2010 (Cz) 21:52 --

Dziękuję za pomoc