[photoshop] Przydatne skróty klawiszowe


(system) #1

Poniżej przestawiam listę najbardziej użytecznych skrótów klawiszowych do Photoshopa. Są to skróty z wersji CS2, co oznacza, iż mogą (ale nie muszą!) działać pod wersjami starszymi niż wyżej wymieniona. Niektóre mogą też działać w ImageReady.

Kiedy w nazwie narzędzia używam nawiasu, np. Slice (Select) Tool, oznacza to, iż chodzi mi o nazwy dwóch narzędzi:

Slice Tool oraz Slice Select Tool

Tab - skrót klawiszowy pozwalający na schowanie otwartych okienek i przybornika

Caps Lock - przełącza kursory: standardowy/precyzyjny, kursor precyzyjny ma postać celownika

Ctrl + Shift + N - tworzy nową, pustą warstwę ponad aktywną warstwą

D - przywraca domyślne kolory narzędzi (czarny foreground i biały background)

Q - włącza/wyłącza tryb szybkiej maski

W - narzędzie Magic Wand Tool

E - narzędzie Eraser Tool/Background Eraser Tool/Magic Eraser Tool* - gumki

R - Blur Tool/Sharpen Tool/Smudge Tool*

T - Horizontal Type (Mask) Tool/Vertical Type (Mask) Tool* - narzędzia tekstowe

Y - History Brush Tool/Art History Brush*

U - (Rounded) Rectangle Tool/Line Tool/Elipse Tool/Polygon Tool/Custom Shape* - narzędzia do rysowania (ścieżek) figur

I - Eyedropper Tool/Color Sampler Tool/Measure Tool* - próbniki kolorów i miarka

O - Dodge Tool/Burn Tool/Sponge Tool* - rozjaśnianie, ściemnianie, desaturacja

P - (Freeform) Pen Tool* - pióro

Shift + [ - rozmiękcza pędziel

Shift + ] - utwardza pędzel

S - Clone Stamp Tool/Pattern Stamp Tool*

A - Path Selection Tool/Direct Selection Tool*

F - przełącza tryby interfejsu

G - Gradient Tool/Paint Bucket Tool* - Gradient i wypełnianie

H - Hand Tool, pozwala na przesuwanie obrazu np. przy dużym powiększeniu

Spacja - tymczasowe uruchomienie w/w narzędzia, naciskamy spację (trzymamy!) i za pomocą LPM przesuwamy obraz

J - (Spot) Healing Brush Tool/Patch Tool/Red Eye Tool*

K - Slice (Select) Tool*

L - (Polygonal/Magnetic) Lasso Tool*

Z - lupa

X - zamienia miejscami foreground color z background color

C - Cropp Tool

V - Move Tool (narzędzie do przesuwania, zwykły kursor :slight_smile: )

B - Brush Tool/Pencil Tool/Color Replacment Tool* - pędzel/ołówek/zamieniacz kolorów

N - Notes Tool/Audio Adnotation Tool* - komentarz tekstowy/głosowy

M - Rectangular Marquee Tool/Eliptical Marquee Tool/Single Row Marquee Tool/Single Column Marquee Tool*

Ctrl + C - kopiuje zaznaczenie lub całą warstwę

Ctrl + V - wkleja zaznaczenie lub warstwę

Ctrl + J - duplikuje aktywną warstwę wraz ze stylami

Ctrl + E - skleja aktywną warstwę z warstwą znajdującą się poniżej

Ctrl + L - okno Levels (poziomy)

Ctrl + U - okno Hue/Saturation (kolorowanie)

Ctrl + Shift + U - desaturacja

Ctrl + R - włącza/wyłącza miarki

Ctrl + T - włącza Free Transform dla aktywnej warstwy/zaznaczenia

Ctrl + Y - włącza/wyłącza tryb CMYK

Ctrl + I - odwraca kolory

Ctrl + F - powtarza ostatnio użyty filtr (wraz z ost. użytymi parametrami)

Ctrl + Shift + I - odwraca zaznaczenie

Ctrl + G - tworzy grupę dla warstw

Ctrl + K - opcje

Ctrl + Z - cofa o jedną zmianę do tyłu

Ctrl + B - okno Color Balance

Ctrl + N - nowy dokument

Ctrl + M - okno Curves

Ctrl + D - usuwa zaznaczenie

Shift + [klawisz od 0 do 9] - zmienia wartość wypełnienia warstwy

Shift + [- lub =] - zmienia tryb wyświetlania warstwy

Alt + Backspace - wypełnia warstwę/zaznaczenie wybranym kolorem

* - skrót klawiszowy odnosi się do kilku narzędzi; kombinacja klawiszy shift + [litera narzędzia] pozwala przełączać między nimi


(system) #2

Sam pisałem, po prostu podałem skróty, które często używam :slight_smile:


(Asterisk) #3

Wszystkie OT zostały skasowane


(Massa 1) #4

No i bajka dodałbym tylko bo się raczej nie doczytałem

Przy trzymanym

Ctrl i kliknąć na któraś z otwartych warstw /layer lewym klawiszem myszy- zaznaczenie

Ctrl + Shift - dodaje zaznaczenie następnej kliknientej warstwy

Ctrl + Tab – przeskok miedzy otwartymi dokumentami


(system) #5

trochę źle zformułowane :slight_smile:

Ctrl + kliknięcie na podgląd warstwy w oknie layers - tworzy zaznaczenie o kształcie warstwy

Ctrl + kliknięcie na warstwę - przełącza aktywną warstwę na zaznaczoną

:slight_smile:


(Musialowski Tomasz) #6

alt+F4 - szybkie wyłacznie programu :lol: