Photoshop

Jak włączyć w photosopie “lasso” bo chyba je przez przypadek wyłączyłem i teraz nie wiem jak włączyć

Z góry dzięki

Ctrl+D

Dla tych, którzy cenią swój czas, podaje popularne skróty klawiszowe

Pojedyncze klawisze

F1 - pomoc

F5 - pokaż/ukryj paletę pędzli

F6 - pokaż/ukryj paletę kolorów

F7 - pokaż/ukryj paletę warstw

F8 - pokaż/ukryj paletę info

F9 - pokaż/ukryj paletę akcji

F12 - przywróć ostatnią zapisaną wersję obrazka a - direct selection tool - edycja ścieżek

b - brush tool - pędzel

c - crop tool - wycięcie kadru, w pasku narzędzi selekcji

d - przywrócenie domyślnych kolorów dla narzędzia i tła

e - eraser tool - gumka

f - wygląd obszaru pracy

g - gradient tool - wypełnienie gradientem

h - hand tool - rączka, przesuwanie widocznego obszaru

i - eyedropper tool - “pipeta”, próbnik koloru

j - airbrush tool - aerograf

k - paint bucket tool - wiadro z farbą

l - lasso tool - narzędzie selekcji: lasso,magnetyczne lasso, …

m - marquee tool - narzędzie selekcji: prostokąt, okrąg, …

n - pencil/line tool - ołówek i linia

o - dodge/burn/sponge tool - rozjaśnianie, ściemnianie, gąbka

p - pen tool - narzędzie do tworzenia ścieżek

q - edit mode/quick mask mode - edycja w trybie standardowym i szybkiej maski

r - blur/sharpen/smudge tool - rozmycie, wyostrzenie i smużenie

s - rubber stamp tool - narzędzie klonowania

t - type tool - narzędzie textowe

u - measure tool - linijka

v - move tool - narzędzie do przemieszczania

w - magic wand tool - narzędzie selekcji: “magiczna różdżka”

x - zmiana kolorów: narzędzie-tło, tło-narzędzie

y - history brush tool - pędzel historii

z - zoom tool - lupa1…0 - dla narzędzi:

  • selekcja (zaznaczenie, różdżka, lasso), pióro (tworzenie ścieżek),text, linijka, pipeta, ręka, powiększenie: zmiana krycia warstwy (0…100%) skokowo co 10%

  • pozostałe narzędzia - zmaina intensywności nacisku narzędzia (0…100%) skokowo co 10%

    • przy narzędziu edycji ścieżek: dodaj punkt
    • przy narzędziu edycji ścieżek: usuń punkt

[] - zmiana rodzaju pędzla na palecie pędzliKombinacja z klawiszem SHIFT

F1 - pomoc na wskazany element

F5 - wypełnienie kolorem narzędzia/tła

a - direct selection tool - edycja ścieżek

b - brush tool - pędzel

c - crop tool - wycięcie kadru, w pasku narzędzi selekcji

d - przywrócenie domyślnych kolorów dla narzędzia i tła

e - eraser tool - gumka

g - gradient tool - wypełnienie gradientem, zmiana sposobu wypełnienia

h - hand tool - rączka, przesuwanie widocznego obszaru

i - eyedropper tool - próbnik koloru, wybór: 1 lub 2…4 punktów pomiarowych

j - airbrush tool - aerograf

k - paint bucket tool - wiadro z farbą

l - lasso tool - narzędzie selekcji, wybór: lasso,magnetyczne lasso, …

m - marquee tool - narzędzie selekcji, wybór: prostokąt, okrąg, …

n - pencil/line tool - wybór: ołówek i linia

o - dodge/burn/sponge tool - wybór: rozjaśnianie, ściemnianie, gąbka

p - pen tool - narzędzie do tworzenia ścieżek, wybór “podnarzędzi”

q - edit mode/quick mask mode - edycja w trybie standardowym i szybkiej maski

r - blur/sharpen/smudge tool - wybór: rozmycie, wyostrzenie i smużenie

s - rubber stamp tool - wybór: narzędzie klonowania, klonownie ścieżką (?)

t - type tool - wybór: narzędzia textowe

u - measure tool - linijka

v - move tool - narzędzie do przemieszczania

w - magic wand tool - narzędzie selekcji: “magiczna różdżka”

x - zmiana kolorów: narzędzie-tło, tło-narzędzie

y - history brush tool - pędzel historii

z - zoom tool - lupaszary + - przy narzędziu edycji ścieżek: dodaj punkt

szary - - przy narzędziu edycji ścieżek: usuń punkt

+/- - zmiana sposobu nakładania koloru

[] - wybór pędzla: pierwszy i ostatni z palety dostępnych pędzliKombinacja z klawiszem CONTROL

F1 - pomoc

F4 - zamknięcie edytowanego obrazka

a - zaznacz cały obrazek

b - opcja: balans kolorów

c - kopiuj do schowka zaznaczony fragment

d - odwołaj zaznaczenie

e - złącz warstwę w dół

f - powtórz ostatnio użyty filtr

g - grupuj (warstwa)

h - ukryj krawędzie

i - odwróć kolory (inwersja)

j - nowa warstwa przez kopiowanie

k - okno preferencji programu PhotoSklep

l - opcja: poziomy

m - opcja: krzywe

n - opcja: nowy rysunek

o - opcja: otwórz rysunek

p - opcja: drukuj

q - zakończenie pracy z programem

r - wyświetl linijki pomocnicze (miarki)

s - opcja: zapisz rysunek

t - transformacja swobodna

u - opcja: natężenie/saturacja

v - wklej zachowany fragment ze schowka

w - zamknięcie edytowanego obrazka

x - wytnij zaznaczony fragment i zachowaj go w schowku

z - cofnij ostatnią wykonaną operację (tylko jedna)/ powtórz tę operację1… - przełączanie pomiędzy kanałami

0 - zmieść obrazek na ekranie

+/- - powiększenie/pomniejszenie obrazka

~ - tryb RGB/CMYK (tylko dla kanałów)

;(: ) - pokaż/ukryj linie pomocnicze

'(") - pokaż/ukryj siatkę

Kombinacja z klawiszem prawy ALT

F1 - pomoc

F4 - zakończenie pracy z programem

a - zaznacz cały obrazek

b - opcja: balans kolorów

c - kopiuj do schowka zaznaczony fragment

d - zaokrąglenie narożników, “miękkie” zaznaczenie

i - odwróć kolory (inwersja)

j - z zaznaczenia tworzy nową warstwę

k - okno preferencji programu PhotoSklep

l - opcja: poziomy

m - opcja: krzywe

n - opcja: nowy rysunek

o - opcja: otwórz rysunek jako (w wybranym formacie)

p - opcja: drukuj

q - zakończenie pracy z programem

r - wyświetl linijki pomocnicze (miarki)

s - opcja: zapisz copię rysunku

t - transformacja swobodna

u - opcja: barwa/nasycenie

v - wklej zachowany fragment ze schowka

w - zamknięcie edytowanego obrazka

x - wytnij zaznaczony fragment i zachowaj go w schowku

z - cofnij wykonaną operację (paleta historii)1…0 - załaduj selekcję (?)

+/- - powiększenie/pomniejszenie obrazka

~ - załaduj selekcję (?)

'(") - pokaż/ukryj siatkę

Kombinacja z klawiszem SHIFT+CONTROL

F1 - pomoc

F4 - zamknięcie edytowanego obrazka bez potwierdzenia

a - zaznacz cały obrazek

b - opcja: balans kolorów

c - kopiuj do schowka zaznaczony fragment

d - zaznacz ponownie obrazek

e - złącz widoczne warstwy

f - sposób zaniku ostawtnio użytego filtru

g - rozgrupuj warstwy

i - odwróć zaznaczenie

j - nowa warstwa przez wycinanie

k - okno preferencji programu PhotoSklep

l - opcja: auto-poziom

m - opcja: krzywe

n - opcja: nowa warstwa

o - opcja: otwórz rysunek

p - opcja: ustawienia strony

q - zakończenie pracy z programem

r - wyświetl linijki pomocnicze (miarki)

s - opcja: zapisz rysunek jako…

u - opcja: usuń kolor

v - wklej fragment ze schowka z zachowaniem maski (??)

w - zamknięcie edytowanego obrazka

x - wytnij zaznaczony fragment i zachowaj go w schowku

+/- - powiększenie/pomniejszenie obrazka

;(: ) - przeciągnij do lini

'(") - przeciągnij do siatkiKombinacja z klawiszem ALT+CONTROLa - zaznacz cały obrazek

b - opcja: balans kolorów

c - kopiuj do schowka zaznaczony fragment

d - wtapianie

f - wywołanie ostatniego filtru

i - odwróć kolory

k - okno preferencji programu Photoshop

l - opcja: poziomy

m - opcja: krzywe

n - opcja: nowa rysunek

o - opcja: otwórz rysunek jako …

p - opcja: drukuj

q - zakończenie pracy z programem

r - wyświetl linijki pomocnicze (miarki)

s - opcja: zapisz kopię rysunku

t - transformacja swobodna

u - opcja: barwa/nasycenie

v - wklej fragment ze schowka

w - zamknięcie edytowanego obrazka

x - wytnij zaznaczony fragment i zachowaj go w schowku

z - cofnij ostatnią operację~,1…3 - wczytaj zaznaczenie (??)

0 - aktualna wielkość obrazka

+/- - powiększenie/pomniejszenie obrazka

;(: ) - zablokuj linie

'(") - pokaż siatkę