[PHP]Baza danych w pliku php- Czy jest bezpieczna?

Jeżeli plik z bazą wygląda np. tak

<?

$zmienna[1]='password';

$zmienna[2]='nick';

?>

Czy taki skrypt jest bezpieczny? Można przeczytać zawartość z zewnątrz? Wie ktoś, pomoże ktoś?

Nie baw się w bazy danych na plikach tekstowych. Jest to rozwiązanie nieładne, niebezpieczne i mało efektywne. Zamiast tracić na to czas, zacznij się od razu uczyć MySQL.

na stronę dla 3 osób chyba się nie opłaca a ja poza tym jakoś nie mogę zrozumieć sql :oops:

Taki plik byłby bezpieczny (zależy jak reszta skryptu).

Reszta jest bezpieczna :wink:

Przechowuj hasła w postaci zaszyfrowanej md5/sh1.

Przechowuj lepiej w sh? bo md5 dzięki tzw. kolizji md5 da się złamać.