[PHP] BBCode problem z <br> i kodem HTML


(michm4) #1

Witam

Robię sobię BBCode ale napotkałem się na kilka błędów :slight_smile:

Jak zrobić, że jak wpisuje w polu textowym

[b]text blabla[/b]

enter[code]


to pokazuje się

[code][b]text blabla[/b]enter

i jak zakazać używania kodu HTML i PHP Oto kod. Użyłem

ale to nie jest za dobre rozwiązanie

<?php

if(empty($_POST["link"])){ ?>


<?php }else{

$bbcode = array(


"/\[b\](.*?)\[\/b\]/is" => "$1",

"/\[u\](.*?)\[\/u\]/is" => "$1",

"/\[i\](.*?)\[\/i\]/is" => "$1",

"/\[center\](.*?)\[\/center\]/is" => "

$1", "/[url\=(.*?)](.*?)[\/url]/is" => "$2", "/[url](.*?)[\/url]/is" => "$1", "/[color\=(.*?)](.*?)[\/color]/is" => "$2", "/[size\=(.*?)](.*?)[\/size]/is" => "$2", "/[img](.*?)[\/img]/is" => " $1