[PHP] Błąd funkcji imagecreatefrompng()


(look997) #1
Warning: imagecreatefrompng() [function.imagecreatefrompng]: '../mapa/0.PNG' is not a valid PNG file in C:\xampp\htdocs\slowianie\funkcje\wysmap.php on line 47

$orgObraz = imagecreatefrompng("../mapa/0.PNG");

Plik "../mapa/0.PNG" oczywiście istnieje, ale pochodził od pliku jpg.


(Damgora) #2

Co to znaczy? Zmieniłeś tylko rozszerzenie, czy zapisałeś jakimś programem graficznym w PNG